Έναρξη λειτουργίας ομίλων eTwinning

Στο πλαίσιο των δράσεων που έχει αναλάβει το 10ο Δημ. Σχ. Ηλιούπολης, μετά τη διάκρισή του ως Σχολείο eTwinning, οι […]

συνέχεια »
Top