ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σχ. Έτος: 2017-2018                                                                                                

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΠρότυπο ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ

                            

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕ)

ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ)

 

ΤΖΑΜΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΕ02

1

ΜΙΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

(ΣΧΟΛΙΚΟI ΣΥΜΒΟΥΛΟI ΠΕ12, Β΄ΑΘΗΝΑΣ, Φεβρουάριος-Μάρτιος 1913)

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 1. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΣΑΦΩΣ ΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ (Μέχρι 250 λέξεις):
 • Εξοικείωση μαθητών με την αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική, τον νεοκλασικισμό και τον εκλεκτικισμό.
 • Βαθιά κατανόηση της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής ως  βάση της σύγχρονης τέχνης και του δυτικού πολιτισμού γενικότερα.
 • Συνειδητοποίηση της αξίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και της καλλιέργειας του σεβασμού για τη διατήρησή της.
 • Εξοικείωση των μαθητών με τη μεθοδολογία της έρευνας στον τομέα της αρχιτεκτονικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς (μέσω αναζήτησης πηγών, φωτογραφικού αρχειακού υλικού) και την ορολογία της περιγραφής των αρχιτεκτονικών μνημείων.
 • Καλλιέργεια του ομαδικού και συνεργατικού πνεύματος μεταξύ των μαθητών, καθώς και μεταξύ μαθητών και καθηγητών-καθοδηγητών.
 • Καλλιέργεια κριτικού πνεύματος
 • Καλλιέργεια αισθητικών και καλλιτεχνικών δεξιοτήτων
 • Προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς στην Ελλάδα και το εξωτερικό μέσω δημοσίευσης σε έντυπα κύρους.

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κριτήρια επιλογής θέματος, συσχέτιση με διδασκόμενα μαθήματα, αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη κ.λπ., ενδεικτικά μέχρι 300 λέξεις).

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ:

 • Πεδίο εικαστικών μαθημάτων (Σχέδιο, Φωτογραφία, Γραφιστική)
 • Πεδίο ανθρωπιστικών μαθημάτων (Ιστορία Αρχαίου Κόσμου, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Ιστορία από πηγές, Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη, Ιστορία της Τέχνης, Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός)
 • Πεδίο «περιβάλλον και αειφορία» (Ιστορία της πόλης, Πολεοδομία, Πολιτιστική Κληρονομιά, Τουρισμός)

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ:

 • Συσχετισμός θέματος με τα ακόλουθα διδακτικά αντικείμενα: Ιστορία, Νέα Ελληνική και Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Ιστορία της Τέχνης.
 • Συσχετισμός με την δράση teachers4europe: πολιτισμική συνέχεια ελληνικού και ευρωπαϊκού πολιτισμού.

 

 • Αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη:

α) εμπλουτισμός γνώσεων,

β) κατανόηση της σημασίας και αξίας της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής και γενικότερα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς,

γ) καλλιέργεια πνεύματος σεβασμού στα μνημεία του πολιτισμού,

δ) συνειδητοποίηση της  σημασίας της επίδρασης της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς στον σύγχρονο κόσμο και ιδιαίτερα στην δυτική τέχνη και αρχιτεκτονική

ε) κατανόηση της αξίας του σεβασμού και της αποδοχής άλλων πολιτισμών,

στ) καλλιέργεια της συγκριτικής δυνατότητας και της αισθητικής των μαθητών,

ζ) ανάπτυξη καλλιτεχνικών δεξιοτήτων και καλλιτεχνική έκφραση (σχέδιο, φωτογραφία)

 

 

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΗΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ (μέχρι 200 λέξεις)

 • Διαίρεση μαθητών σε ομάδες
 • Αρχή διαφοροποίησης προσέγγισης στη μάθηση
 • Ομαδοσυνεργατική προσέγγιση
 • Χρήση νέων τεχνολογιών και διαδικτύου στην εκπαίδευση
 • Δημιουργία blog ή ψηφιακής εφημερίδας για κοινοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων κάθε ομάδας

 

Δ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝHΜΑΤΟΣ (μέχρι 200 λέξεις)

 • Εξοικείωση μαθητών με αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική και νεοκλασική τέχνη
 • Συνειδητοποίηση της αξίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς
 • Καλλιέργεια κλίματος σεβασμού προς αρχαία και νεότερα μνημεία πολιτισμού
 • Εξοικείωση μαθητών με μεθοδολογία έρευνας
 • Καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας
 • Καλλιέργεια κριτικής σκέψης
 • Αξιοποίηση δυνατοτήτων και ικανοτήτων μαθητών, καθώς και δεξιοτήτων καλλιτεχνικής έκφρασης
 • Ικανότητα αναγνώρισης  αρχιτεκτονικών ρυθμών και ικανότητα περιγραφής αρχιτεκτονημάτων και μνημείων
 • Προβολή πολιτιστικής μας κληρονομιάς σε  ελληνικά και ξένα έντυπα και σε ιστοτόπους ή ιστοσελίδες, εμπλουτισμός Wikipedia με υλικό και βιβλιογραφία
 • Καλλιέργεια δυνατότητας  παρουσίασης πολιτιστικών θεμάτων (με διαλέξεις  και χρήση power point καθώς και με παράλληλες εκδηλώσεις όπως καλλιτεχνικές εκθέσεις, ή άλλα μέσα που ενδεχομένως θα σκεφτούν και θα προτείνουν οι ίδιοι οι μαθητές)
 • Καλλιέργεια ευρωπαϊκής συνείδησης/ταυτότητας μέσω της συνειδητοποίησης της πολιτισμικής συνέχειας ελληνικού και ευρωπαϊκού πολιτισμού

 

Ε. ΠΟΡΟΙ – ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ

 • Εργαστήριο πληροφορικής και πρόσβαση στο διαδίκτυο
 • Αγορά (δωρεά) βιβλίων ιστορίας της τέχνης και της αρχιτεκτονικής
 • Αγορά αναλώσιμων πληροφορικής και αναλώσιμων χαρτικών και γραφικών
 • Υλικά για σχέδιο, ζωγραφική, κολάζ, εκτύπωση φωτογραφιών
 • Εκτύπωση και βιβλιοδεσία ερευνητικής εργασίας-τευχιδίου

 

Στο πλαίσιο του μαθήματος ενδεχομένως να πραγματοποιηθούν,  με πρωτοβουλία της διδάσκουσας (εάν και εφόσον το επιτρέψει η διεύθυνση, ο Σύλλογος Διδασκόντων και ο σχολικός σύμβουλος), οι παρακάτω εκπαιδευτικές επισκέψεις:

 • επίσκεψη στην Ακαδημία Αθηνών, ξενάγηση στους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους του κτηρίου
 • επίσκεψη στο Μέγαρο Σλήμαν (Ιλίου Μέλαθρον) όπου στεγάζεται το Νομισματικό Μουσείο και ξενάγηση στους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους του κτηρίου
 • επίσκεψη στο Ζάππειο Μέγαρο και ξενάγηση στους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους του κτηρίου
 • επίσκεψη στην Παλαιά Βουλή και ξενάγηση στους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους του κτηρίου
 • επίσκεψη στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών και ξενάγηση στους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους του κτηρίου

 

Στ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Χόνορ Χ.- Φλέμινγκ Τζ., Ιστορία της Τέχνης, εκδ. Υποδομή, Αθήνα 1992.

2. Χέρμπερτ Ρήντ, Λεξικό Εικαστικών τεχνών, εκδ. Υποδομή, Αθήνα 1984.

3. Ρόμπερτ Φυρνώ –Τζόρνταν, Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, εκδ. Υποδομή, Αθήνα 1981.

4. Wolfflin H., Renaissance und Barock, Bale (Suisse) 1961, και η γαλλική έκδοση: Renaissance et Baroque, traduction Guy Ballance, ed. Livre de Poche, Paris.

5. Wolfflin H., Βασικές έννοιες της Ιστορίας της Τέχνης, Το πρόβλημα της εξέλιξης του στιλ στη νεότερη τέχνη, εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1992.

6. Ντέιβιντ Γουότκιν, Ιστορία της δυτικής αρχιτεκτονικής, εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 2005.

7. Γκόμπριτζ Ε., Το Χρονικό της Τέχνης, εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 1998.

8. Στέλιος Λυδάκης: «Οι Έλληνες Γλύπτες: Η νεοελληνική γλυπτική: ιστορία – τυπολογία – λεξικό γλυπτών», τόμος 5ος, Εκδοτικός οίκος «ΜΕΛΙΣΣΑ», Αθήνα, 1981.

9.  Ζέττα Αντωνοπούλου: «Τα γλυπτά της Αθήνας: Υπαίθρια Γλυπτική 1834 – 2004», 1η έκδοση, Εκδόσεις Ποταμός, Αθήνα, 2003.

10. Λάζαρος Λαμέρας: «Χωροθετικό διάγραμμα υπαίθριων γλυπτών Δήμου Αθηναίων νεώτερης Ελλάδος», Ε. Μ. Π., Σχολή Αρχιτεκτόνων, Έδρα Πλαστικής, Αθήνα, 1975.

11. Μάρω Βουγιούκα & Βασίλης Μεγαρίδης: «Οδωνυμικά», Έκδοση Πολιτισμικού Οργανισμού Δήμου Αθηναίων, Αθήνα, 1997.

12. Φωκά Ι. – Βαλαβάνης  Π., Αρχιτεκτονική και πολεοδομία – ανακαλύπτω την αρχαία Ελλάδα, εκδ. Κέδρος, Αθήνα 1992.

 

Top