Στήλη 'English Edition'

B- Change by 11th Junior High School of Patras

There is no doubt that everything changes.  If we seek information on any field of knowledge we will note an […]

συνέχεια »

Escape Special Issue

We are online! The students of Escape have published theri xperiences and their thoughts! The Escape Special Issue is gathering […]

συνέχεια »

The 20th Junior High School of Patras visited Liceo Sportivo «L. Cambi – D. Serrani»

We have been working in co-operation with the 11th Junior High School of Patras and we had an exchange visit […]

συνέχεια »

Change, by Tsaka Antonia High School of Rio

In our days, the life has changed in a lot of levels. In other as for best and in certain […]

συνέχεια »

EVERYTHING CHANGES AND NOTHING STANDS STILL: Going with the flow is easy… by 21st High School

Going with the flow is easy, a safe way to live…. But going upstream is more interesting: my life changes […]

συνέχεια »

EVERYTHING CHANGES AND NOTHING STANDS STILL by Demetra and Maria , 21st High school

Through the program we learned how to protect ourselves from illegal substances. From now on, if something like this happens […]

συνέχεια »

ALL TOGETHER WE CAN CHANGE THE WORLD FOR A BETTER FUTURE, by GALANOPOULOU- GIANNAKI- AVOURI TEAM, 21st High School

Our experience in the Escape program is something exciting for us to take part in the athletic program. We learned […]

συνέχεια »

Change : The new High School, by 12th High School

Nowadays, as it is a period of social, economical and political crisis, every citizen has met having wished it or […]

συνέχεια »

New life for a short time

 This exchange makes us experience almost “inevitable” changes/improvements, such as a different use of English which will become the only […]

συνέχεια »

Sports and Heart, by Panayiotis Tsakas, Kastritsi Lyceum

Το πρόγραμμά μας  ονομάζεται  ESCAPE. Ο αριθμός των μαθητών που συμμετέχουν κατά το σχολικό έτος 2014-15 ανέρχεται στους 15 μαθητές […]

συνέχεια »
Top