Στήλη: Christmas crafts


Christmas book – trees!!!

What a wonderful idea it is to make these book – trees!!!           Συτμαλίδου Χρύσα  Γ5


Christmas Crafts!

It’s time for Christmas Crafts!!! Συτμαλίδου Χρύσα  Γ5


Christmas Stickers

Christmas stickers            Νάσου Μαρία   Γ5                A Christmas holiday is the best chance for us to spend time


Christmas Crafts – Sock snowman

Λήψη αρχείου Συτμαλίδου Χρύσα Γ5  


Christmas cafts -Yarn hat ornaments

Christmas crafts          Νάσου Μαρία Γ5

Top