Στήλη: Christmas songs


Driving Home for Christmas’ by Chris Rea

Chris Rea ~ Driving Home For Christmas (1986)   Παπαδοπούλου Παρασκευή – Ραφαέλα Γ2


Rockin’ Around the Christmas Tree by Brenda Lee

Rockin’ Around the Christmas Tree’ by Brenda Lee   Παπαδοπούλου Παρασκευή – Ραφαέλα Γ2


Do they Know it’s Christmas ~ Band Aid 1984

Do they Know it’s Christmas ~ Band Aid 1984   Παπαδοπούλου Παρασκευή – Ραφαέλα Γ2


Last Christmas – Wham

Last  Christmas – Wham                 Παπαδοπούλου Παρασκευή – Ραφαέλα Γ2


All I want for Christmas is you – Mariah Carey

All I want for Christmas is you               Παπαδοπούλου Παρασκευή – Ραφαέλα  Γ2  


White Christmas

Who isn’t dreaming of white Christmas? White-Christmas-The-Drifters.mp4    

Top