Γιατί να ανακυκλώνω τις Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές συσκευές μου ;

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να εντάξετε την ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών στις καθημερινές σας συνήθειες.

Ανακυκλώνοντας τις συσκευές σας, συμβάλλετε:

-Στη μείωση του όγκου των απορριμμάτων

-Στην εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων κι ενέργειας

-Στον περιορισμό των κινδύνων ρύπανσης από τοξικές ουσίες που περιέχουν οι ηλεκτρικές συσκευές και από επιπλέον διαδικασίες για την επεξεργασία πρώτων υλών

 Αποτελέσματα εικόνων για ανακυκλωση
ΠΗΓΕΣ

Σχολιάστε