Πως μπορούμε να αυξήσουμε την επαναχρησιμοποίηση των Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών μας;

Αγοράζετε Πιστοποιημένες συσκευές

Όλα ξεκινούν από μία αξιόπιστη αγορά. Για να είστε βέβαιοι ότι η συσκευή σας θα έχει τον αναμενόμενο χρόνο ζωής θα πρέπει να αγοράζετε πάντα ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό που να τηρεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Κάθε συσκευή θα πρέπει να διαθέτει την ειδική σήμανση CE.Η σήμανση CE αποδεικνύει ότι το προϊόν σας έχει ελεγχθεί και πληροί όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια και την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος.

Διατηρείτε τις Συσκευές σας καθαρές από σκόνη και υπολείμματα

•Η καθαριότητα των συσκευών επηρεάζει την απόδοσή της λειτουργίας τους ενώ ταυτόχρονα η έλλειψη καθαριότητας μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα βλάβης ή/και φθοράς των κατασκευαστικών στοιχείων του εξοπλισμού. Η σκόνηκαι τα υπολείμματαπου συγκεντρώνονται στην επιφάνεια των ΗΗΕ θα πρέπει να καθαρίζονται συχνά, καθώς με την πάροδο του χρόνου εισέρχονται στον εσωτερικό των συσκευών εμποδίζοντας την σωστή λειτουργία τους

Κρατήστε τις Συσκευές σας μακριά από την υγρασία

•Η υγρασία αν εισέλθει στο μηχανισμό λειτουργίας των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών επηρεάζει την απόδοση της συσκευής ή μπορεί και να οδηγήσει σε σοβαρή βλάβη ή και καταστροφή της συσκευής. Επιπλέον, αν οι συσκευές είναι εκτεθειμένες στην υγρασία, καθώς το εξωτερικό τους κάλυμμα μπορεί να είναι μεταλλικό, κινδυνεύουν να σκουριάσουν

Ακολουθείστε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή

•Η κάθε συσκευή έχει κατασκευαστεί με συγκεκριμένες προδιαγραφές λειτουργίας που αφορούν για παράδειγμα το φορτίο που μπορούν να εξυπηρετήσουν, όπως είναι τα κιλά των ρούχων που πρέπει να μπαίνουν σε ένα πλυντήριο ρούχων ή το βάρος και ο όγκος των υλικών που χωράνε σε ένα αναμείκτη (μίξερ) κ.α. Υπερφορτώνοντας μία συσκευή ή λειτουργώντας τη σε ακατάλληλες συνθήκες καταπονούνται τα εξαρτήματά της και είναι πολύ πιθανό να δημιουργηθεί βλάβη πολύ σύντομα ή και καταστροφή της συσκευής. Επιπλέον, σε ακατάλληλες συνθήκες λειτουργίας μία συσκευή έχει χαμηλότερη απόδοση και είναι πιθανό να μην προκύπτει το επιθυμητό αποτέλεσμα από τη λειτουργία της (π.χ. καθαρά ρούχα, γρήγορος υπολογιστής κτλ).

Κρατήστε τις συσκευές μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια

•Τα μικρά παιδιά αλλά και τα κατοικίδια μπορεί να προκαλέσουν μικρές ή μεγάλες φθορές στις συσκευές σας ανά πάσα στιγμή, οι οποίες στη συνέχεια επηρεάζουν και την απόδοση της συσκευής σας.

Αντικαταστήστε τα χαλασμένα ή φθαρμένα εξαρτήματα

•Η άμεση αντικατάσταση των χαλασμένων ή φθαρμένων εξαρτημάτων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την σωστή λειτουργία των ΗΗΕ. Η λειτουργία μίας συσκευής με χαλασμένα εξαρτήματα επιβαρύνει κάποια άλλα εξάρτημα οδηγώντας γρηγορότερα στην καταστροφή της συσκευής.

Προστατευτείτε από τις διακυμάνσεις του ρεύματος

•Οι έντονες διακυμάνσεις της τάσης ρεύματος που προέρχονται από το δίκτυο παροχής της ηλεκτρικής ενέργειας είναι αλήθεια ότι μπορεί να βλάψουν τις συσκευές σας. Διακυμάνσεις μπορεί να προκύψουν είτε λόγω μη σταθερής παροχής από το ίδιο το δίκτυο είτε λόγω έκτακτων περιστατικών όπως μία κακοκαιρία (π.χ. κεραυνοί) που θα επηρεάσουν τη λειτουργία του δικτύου. Αν μπορείτε να προβλέψετε κάποιο τέτοιο περιστατικό (π.χ. από ισχυρές βροχοπτώσεις) καλό είναι να απενεργοποιείτε και να αποσυνδέετε τις ηλεκτρικές συσκευές.

Πραγματοποιείστε τις προβλεπόμενες συντηρήσεις σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή

•Πραγματοποιώντας τις προβλεπόμενες συντηρήσεις από εξειδικευμένο προσωπικό αποφεύγονται και προλαμβάνονται έγκαιρα βλάβες με αποτέλεσμα ο ΗΗΕ να λειτουργεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο και να αυξάνεται ο χρόνος ζωής του.

Πηγή: https://www.eoan.gr/uploads/ReWeee_Prevention_Guide_v3.pdf

Σχολιάστε