Στόχοι ΕΕ για την ανακύκλωση αστικών αποβλήτων.

Η διαχείριση των αποβλήτων είναι ένα θέμα που μας επηρεάζει όλους. Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας, η ετήσια παραγωγή αποβλήτων θα αυξηθεί από 2,01 δισ. τόνους το 2016 σε 3,40 δισ. τόνους το 2050.

Μολονότι στην Ευρώπη η διαχείριση των αποβλήτων και η ανακύκλωση παρουσιάζουν βελτίωση, ένα πράγμα είναι σαφές: η διατήρηση της ισχύουσας κατάστασης δεν αποτελεί επιλογή και θα πρέπει να γίνουν περισσότερα. Σήμερα η Επιτροπή δημοσίευσε την τελευταία επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζονται οι ευρωπαϊκοί κανόνες διαχείρισης και ανακύκλωσης των αποβλήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Παρά τη συνεχή πρόοδο που σημειώνεται στα Κράτη Μέλη, η Επιτροπή εντοπίζει σοβαρά κενά τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν γρήγορα, ώστε οι Ευρωπαίοι να είναι σε θέση να αποκομίσουν τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη της κυκλικής οικονομίας. Όσον αφορά τα αστικά απόβλητα, έχει διαπιστωθεί ότι 14 Κράτη Μέλη κινδυνεύουν να μην επιτύχουν τον στόχο ανακύκλωσης του 50% για το 2020 (Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Εσθονία, Φινλανδία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Λετονία, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία και Ισπανία).

Oι χώρες αυτές πρέπει να κάνουν περισσότερα, ώστε οι πολίτες τους και η οικονομία τους να μπορούν να επωφεληθούν από την κυκλική οικονομία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή παρουσιάζει σχέδια για την ανάληψη δράσης, προκειμένου οι εν λόγω χώρες να ενεργήσουν και να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία της ΕΕ για τα απόβλητα. Η νομοθεσία για τα απόβλητα αποτελεί τον πυρήνα της μετάβασης της Ευρώπης στην στρατηγική για την κυκλική οικονομία που προτάθηκε από την Επιτροπή Γιούνκερ και που αποτελεί ευκαιρία για την ανάπτυξη, την απασχόληση και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων.

Οι νέοι στόχοι ανακύκλωσης αστικών αποβλήτων (από νοικοκυριά και επιχειρήσεις) που θέτει το κείμενο είναι, το σημερινό ποσοστό ανακύκλωσης που βρίσκεται στα 44% να φτάσει το 55% μέχρι το 2025 και το 65% μέχρι το 2035

Για την υγειονομική ταφή, δηλαδή για την καταστροφή αστικών απορριμμάτων, προβλέπεται εξαίρεση με στόχο να μην υπάρχει υγειονομική ταφή άνω του 10% έως το 2035. Σύμφωνα με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώξουν να μειώσουν τα απόβλητα τροφίμων κατά 30% μέχρι το 2025 και κατά 50% μέχρι το 2030. Για να αποφευχθούν τα απόβλητα τροφίμων, τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν κίνητρα για τη συλλογή των τροφίμων και την ασφαλή ανακατανομή τους.

lolakia

Πηγές

https://www.euro2day.gr/news/world/article/1608861/ee-neoi-stohoi-sthn-anakyklosh-apovlhton.html

https://www.protothema.gr/environment/article/780658/i-ee-vazei-stoho-na-fthasei-sto-65-i-anakuklosi-astikon-apovliton-mehri-to-2035/

https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/kukliki-oikonomia-kai-meiosi-apovliton/20170120STO59356/anakuklosi-apovliton-veltiosi-ton-stochon-gia-mia-kukliki-oikonomia

Σχολιάστε