Ανακύκλωση μπαταριών

Τι είναι η ανακύκλωση μπαταριών;
Ανακύκλωση μπαταριών είναι η διαδικασία ανάκτησης και αξιοποίησης των υλικών που αποτελούν τις μπαταρίες, δηλαδή η απόσπαση των μετάλλων της μπαταρίας και η επαναφορά τους στον φυσικό και οικονομικό κύκλο, με την επαναχρησιμοποίηση τους για την κατασκευή νέων μπαταριών ή άλλων προϊόντων. Τελικός σκοπός της ανακύκλωσης είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και πρώτων υλών, καθώς και η μείωση του όγκου απορριμμάτων.

Ποιες μπαταρίες μπορώ να πετώ στον κάδο ανακύκλωσης μπαταριών;

Όλα τα είδη μπαταριών μέχρι 1500 γραμμάρια, είτε αυτές είναι πρωτογενείς (μίας χρήσης) είτε δευτερογενείς (επαναφορτιζόμενες). Για μεγαλύτερες μπαταρίες ή ηλεκτρικούς συσσωρευτές θα πρέπει να απευθυνθείτε στον αρμόδιο φορέα.Επίσης δεν παίζει ρόλο το είδος της συσκευής από την οποία προέρχονται (κινητά τηλέφωνα, βιντεοκάμερες, ηλεκτρονικούς υπολογιστές) αρκεί να μην είναι ενσωματωμένες στο προϊόν. Για μπαταρίες που βρίσκονται ενσωματωμένες σε προιόντα, θα πρέπει να απευθυνθείτε στον αρμόδιο φορέα.

Πού μπορώ να βρω κάδο ανακύκλωσης μπαταριών;

Ήδη έχει ξεκινήσει η τοποθέτηση κάδων συλλογής μπαταριών πανελλαδικά σε δήμους, καταστήματα, σούπερ μάρκετ, σχολεία, δημόσιους φορείς, ξενοδοχεία, κατασκηνώσεις, κ.λ.π.

 

Πού ανακυκλώνονται οι μπαταρίες που έχουν συλλεχθεί;

Προς το παρόν δεν υπάρχει εργοστάσιο ανακύκλωσης στην Ελλάδα. Σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν μόλις 4-5 εργοστάσια ανακύκλωσης που δέχονται μπαταρίες και όπως και τα υπόλοιπα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι και η Ελλάδα στέλνει σε αυτά τις μπαταρίες για να ανακυκλωθούν.

Υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι για την εναλλακτική διαχείριση των μπαταριών;

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία που ψηφίσθηκε πρόσφατα καθορίζονται για όλα τα κράτη μέλη οι παρακάτω στόχοι συλλογής φορητών μπαταριών:

Θα πρέπει να συλλέγεται το 25% κατά βάρος των φορητών μπαταριών που διακινούνται στη χώρα μέχρι την 26/9/2012

Θα πρέπει να συλλέγεται το 45% κατά βάρος των φορητών μπαταριών που διακινούνται στη χώρα μέχρι την 26/9/2016

 

Αποτέλεσμα εικόνας για καδοι ανακυκλωσης μπαταριων                          Αποτέλεσμα εικόνας για καδοι ανακυκλωσης μπαταριων

ΠΗΓΕΣ : http://www.energy-save.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7/96-%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD–%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%82-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82

https://ekp-alfa.weebly.com/mupialphataualpharho943epsilonsigmaf.html

https://www.b2green.gr/el/post/20668/o-n-larisas-echei-perissoterous-kadous-anakyklosis-batarion-kai-apo-tin-afstria

 

Σχολιάστε