Ανακύκλωση γεωργικών φαρμάκων

Κατά τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων λαμβάνονται μέτρα προστασίας των υδάτων, του αέρα, του εδάφους αλλά και της πανίδας της χλωρίδας και των πολιτών. Στα επικίνδυνα απόβλητα περιλαμβάνονται και οι συσκευασίες των γεωργικών φαρμάκων. Τα γεωργικά φάρμακα διεισδύουν στον ανθρώπινο οργανισμό από το στόμα, το δέρμα και μέσω της αναπνοής προξενώντας ανεπανόρθωτες βλάβες στον ανθρώπινο οργανισμό. Για αυτό το λόγο  θα πρέπει να αφιερωθεί ιδιαίτερη σημασία στη σωστή διαχείριση και ανακύκλωση τους. Οι μεθοδολογίες διαχείρισης των κενών πλαστικών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο περιλαμβάνουν: α) την τεχνική του τριπλού ξεπλύματος, β) το ξέπλυμα υπό πίεση και γ) Συνεχίστε την ανάγνωση →

Ληγμένα φάρμακα:Καταστροφικά για το περιβάλλον

Τα ληγμένα φάρμακα έχουν καταστροφικές επιπτώσεις για το περιβάλλον. Κάθε άνθρωπος συνήθως μετά τη λήξη των φαρμάκων τα πετάει στους κοινούς κάδους απορριμμάτων, στο νεροχύτη ή ακόμη και στην αποχέτευση, όπου μέσω των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων καταλήγουν στο έδαφος και στον υδροφόρο ορίζοντα. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο περίπου 500.000.000 συσκευασίες φαρμάκων αχρησιμοποίητες ή ληγμένες απορρίπτονται στους κοινούς κάδους απορριμμάτων. Μερικά φαρμακεία έχουν ειδικούς πράσινους κάδους, όπου οι πολίτες πετούν τα φάρμακα που έχουν λήξει. Οι ποσότητες που συλλέγονται, στέλνονται σε ειδικές εγκαταστάσεις αδρανοποίησης και καύσης τους.  Όμως τι πρέπει να κάνουμε ως πολίτες? Επαναχρησιμοποίηση για κοινωνικό σκοπό Συνεχίστε την ανάγνωση →

Ανακύκλωση φαρμάκων

Πέρα από τις υπόλοιπες γνωστές, πλέον, σε όλους απειλές για το περιβάλλον, τα ληγμένα φάρμακα αποτελούν άλλη μια μεγάλη απειλή για τον πλανήτη. Η πλειοψηφία του κόσμου, μη γνωρίζοντας τις καταστροφικές επιπτώσεις για το περιβάλλον ή ίσως και αμελώντας το μέγεθός τους, μετά τη λήξη των φαρμάκων συνηθίζει να τα πετάει στους κοινούς κάδους απορριμμάτων, στο νεροχύτη ή ακόμη και στην αποχέτευση, όπου μέσω των μονάδων αστικών λυμάτων καταλήγουν στο έδαφος και στον υδροφόρο ορίζοντα, με αποτέλεσμα να επιβαρύνουν το ήδη επιβαρημένο οικοσύστημα. Μάλιστα, στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο περίπου 500.000.000 συσκευασίες φαρμάκων αχρησιμοποίητες ή ληγμένες απορρίπτονται στους κοινούς Συνεχίστε την ανάγνωση →

Μπαταρίες αυτοκινήτων… ανακυκλώνονται;

Η μπαταρία ενός αυτοκινήτου ανακυκλώνεται μόλις σε ποσοστό 98%                 Όταν η μπαταρία ενός οχήματος πρόκειται να ανακυκλωθεί διαχωρίζεται σε διάφορα μέρη, πλαστικό , μόλυβδος και υγρό μπαταρίας,  που με τη σειρά τους μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Πλαστικό:Τα τεμάχια πολυπροπυλενίου πλένονται, στεγνώνονται και αποστέλλονται σε ένα πλαστικό ανακυκλωτή όπου τα τεμάχια τήκονται μαζί σε μια σχεδόν-υγρή κατάσταση. Το λιωμένο πλαστικό μεταφέρεται μέσω ενός μηχανισμού και τοποθετείται σε μικρά πλαστικά σφαιρίδια με ομοιόμορφο μέγεθος. Τα εν λόγω σφαιρίδια πωλούνται εκ νέου σε κατασκευαστές μπαταριών, και η διαδικασία ξεκινά και πάλι. Μόλυβδος:Τα πλέγματα μολύβδου, το οξείδιο Συνεχίστε την ανάγνωση →

Ανακύκλωση μπαταριών

Τι είναι η ανακύκλωση μπαταριών; Ανακύκλωση μπαταριών είναι η διαδικασία ανάκτησης και αξιοποίησης των υλικών που αποτελούν τις μπαταρίες, δηλαδή η απόσπαση των μετάλλων της μπαταρίας και η επαναφορά τους στον φυσικό και οικονομικό κύκλο, με την επαναχρησιμοποίηση τους για την κατασκευή νέων μπαταριών ή άλλων προϊόντων. Τελικός σκοπός της ανακύκλωσης είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και πρώτων υλών, καθώς και η μείωση του όγκου απορριμμάτων. Ποιες μπαταρίες μπορώ να πετώ στον κάδο ανακύκλωσης μπαταριών; Όλα τα είδη μπαταριών μέχρι 1500 γραμμάρια, είτε αυτές είναι πρωτογενείς (μίας χρήσης) είτε δευτερογενείς (επαναφορτιζόμενες). Για μεγαλύτερες μπαταρίες ή ηλεκτρικούς συσσωρευτές θα πρέπει να απευθυνθείτε Συνεχίστε την ανάγνωση →

Σωστή χρήση των μπαταριών

Η μπαταρία ή ηλεκτρικός συσσωρευτής  είναι η συσκευή η οποία αποθηκεύει χημική ενέργεια  και την αποδεσμεύει με τη μορφή ηλεκτρισμού. Οι μπαταρίες αποτελούσαν ενίοτε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας. Εκτός της ευρέως γνωστής χρήσης τους, να μετατρέπουν την χημική ενέργεια σε ηλεκτρική με αποτέλεσμα να θέτουν σε λειτουργία συσκευές όλων των ειδών, οι προηγμένες μπαταρίες έχουν την δυνατότητα να θέσουν σε λειτουργία οχήματα μικρού και μεγάλου μεγέθους, σκάφη, φωτοβολταϊκά συστήματα,  ανελκυστήρες και συναγερμούς. Εποχιακή χρήση μπαταρίας Φθινόπωρο: Πριν τη διακοπή της χρήσης Φορτίστε τη μπαταρία πλήρως, κλείστε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και, αν είναι δυνατό, αποσυνδέστε τη μπαταρία. Φυλάξτε σε δροσερό, Συνεχίστε την ανάγνωση →