Συνέντευξη απο εκπρώσοπο της ΔΙΑΑΜΑΘ

Στο τέλος της ενημερωτικής εκδήλωσης που έγινε στα τμήματα Α3, Α1, και Β4, σχετικά με την ανακύκλωση από εκπροσώπους του Δήμο Κομοτηνής, της ΔΙΑΑΜΑΘ και της Αποκεντρωμένης Περιφέρειας, βρήκαμε την ευκαιρία να μάθουμε κάποιες παραπάνω πληροφορίες και να οργανώσουμε μια μικρή συνέντευξη από τον   κ. Φώτη Τσάγκα,  εκπρόσωπο της  ΔΙΑΑΜΑΘ  για την ανακύκλωση στην περιοχή  μας.

Ερ.1 : Πότε ξεκίνησε η λειτουργεία της ΔΙΑΑΜΑΘ;

Φ.Τ. : Η ΔΙΑΑΜΑΘ είναι ο περιφερειακός φορέας διαχείρισης αστικών αποβλήτων και συστάθηκε  το 2003. Πρακτικά όμως άρχισε να λειτουργεί το 2009.

Ερ.2 : Ποιο είναι το αντικείμενό της ΔΙΑΑΜΑΘ;

Φ.Τ. :Είναι η διαχείριση των αστικών αποβλήτων από το στάδιο της μεταφόρτωσης μέχρι το στάδιο της τελικής υγειονομικής ταφής.

Ερ.3 : Με ποιους δήμους συνεργάζεστε;

Φ.Τ.: Συνεργαζόμαστε με το σύνολο των 22 δήμων της Περιφέρειας μας.

Ερ.4 : Που μεταφέρεται το περιεχόμενο των μπλε κάδων;

Φ.Τ.:Πηγαίνει στα κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών όπου γίνεται η διαλογή του στα επιμέρους υλικά της ανακύκλωσης.

Ερ.5 : Αν κάποιος ξεκινάει τώρα την ανακύκλωση, ποιες βασικές συνήθεις πρέπει να εντάξει στην καθημερινότητα του;

Φ.Τ.:Πρέπει να εντάξει την διαλογή στην πηγή. Δηλαδή αντί να έχει έναν κάδο στην κουζίνα τους, να έχει δύο. Έναν για τα ανακυκλώσιμα υλικά και έναν για τα υπόλοιπα. Και ίσως έναν ξεχωριστό λάδι για το χαρτί-χαρτόνι

Ερ.6 : Ποια είναι τα συχνότερα λάθη που κάνουν οι πολίτες στη χρήση των κάδων ανακύκλωσης;

Φ.Τ.:Το συχνότερο λάθος που κάνουν συνήθως είναι να ρίχνουν υλικά που είναι ακατάλληλα προς ανακύκλωση και έτσι καταστρέφουν όλο τον κάδο και τα ανακυκλώσιμα υλικά δεν μπορούν πλέον να ανακυκλωθούν.

Ερ.7 : Στην χώρα μας παράγουμε προϊόντα από ανακυκλώσιμα υλικά;

Φ.Τ.:Τα προϊόντα που φεύγουν από τα κέντρα διαλογής και κυρίως τι χαρτί πηγαίνει σε χαρτοβιομηχανίες στην Ελλάδα ενώ το πλαστικό και το γυαλί συνήθως πηγαίνει στο εξωτερικό και κάνουμε εξαγωγές πλαστικού και γυαλιού προς ανακύκλωση. Τα μέταλλα πηγαίνουν και αυτά σε ελληνικές βιομηχανίες.

 

Σας ευχαριστούμε πολύ.

Λιάπη Βαρβάρα, Λάπατα Σταματία

Σχολιάστε