Συνέντευξη απο εκπρώσοπο της ΔΙΑΑΜΑΘ

Στο τέλος της ενημερωτικής εκδήλωσης που έγινε στα τμήματα Α3, Α1, και Β4, σχετικά με την ανακύκλωση από εκπροσώπους του Δήμο Κομοτηνής, της ΔΙΑΑΜΑΘ και της Αποκεντρωμένης Περιφέρειας, βρήκαμε την ευκαιρία να μάθουμε κάποιες παραπάνω πληροφορίες και να οργανώσουμε μια μικρή συνέντευξη από τον   κ. Φώτη Τσάγκα,  εκπρόσωπο της  ΔΙΑΑΜΑΘ  για την ανακύκλωση στην περιοχή  μας. Ερ.1 : Πότε ξεκίνησε η λειτουργεία της ΔΙΑΑΜΑΘ; Φ.Τ. : Η ΔΙΑΑΜΑΘ είναι ο περιφερειακός φορέας διαχείρισης αστικών αποβλήτων και συστάθηκε  το 2003. Πρακτικά όμως άρχισε να λειτουργεί το 2009. Ερ.2 : Ποιο είναι το αντικείμενό της ΔΙΑΑΜΑΘ; Φ.Τ. :Είναι η διαχείριση των αστικών Συνεχίστε την ανάγνωση →

Συνέντευξη Δήμου & Περιφέρειας για την ανακύκλωση

Στο τέλος της ενημερωτικής εκδήλωσης που έγινε στα τμήματα Α3, Α1, και Β4, σχετικά με την ανακύκλωση από εκπροσώπους του Δήμο Κομοτηνής, της ΔΙΑΑΜΑΘ και της Αποκεντρωμένης Περιφέρειας, βρήκαμε την ευκαιρία να μάθουμε κάποιες παραπάνω πληροφορίες και αν οργανώσουμε μια μικρή συνέντευξη από τον κ. Μπαντούνα, υπεύθυνο από το δήμο Κομοτηνής και την κ. Δραγουμάνη από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας και Θράκης  για την ανακύκλωση στην πόλη μας. Συνέντευξη Α -Κυρία Δραγουμάνη αρχικά για να σας γνωρίσουμε, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε ποια είναι η αρμοδιότητα σας και πόσα χρόνια βρίσκεστε στη συγκεκριμένη θέση ; κα Δραγουμάνη: Λοιπόν δουλεύω εδώ και 17 Συνεχίστε την ανάγνωση →