Τα απαραίτητα έγγραφα για την παράδoση ΟΤΚΖ

Για την παράδοση ενός ΟΤΚΖ χρειάζονται κάποια απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα :

  • Το όχημα πρέπει να έχει άδεια κυκλοφορίας
  • Το όχημα πρέπει να έχει νόμιμες πινακίδες
  • Ο πολίτης που το παραδίδει πρέπει να κατέχει κάποια αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
  • Πρέπει να έχει θεωρημένη εξουσιοδότηση σε περίπτωση που το όχημα παραδίδεται από εκπρόσωπο του νόμιμου ιδιοκτήτη

Πηγές: https://www.diaamath.gr/

 

 

 

Σχολιάστε