Ανακύκλωση μπαταριών

Τι είναι η ανακύκλωση μπαταριών;

Ανακύκλωση μπαταριών είναι η διαδικασία ανάκτησης και αξιοποίησης των υλικών που αποτελούν τις μπαταρίες, δηλαδή η απόσπαση των μετάλλων της μπαταρίας και η επαναφορά τους στον φυσικό και οικονομικό κύκλο, με την επαναχρησιμοποίηση τους για την κατασκευή νέων μπαταριών ή άλλων προϊόντων .

Ποια είναι η διαδικασία ανακύκλωσης μπαταριών;

Μόλις η χρησιμοποιημένη μπαταρία βρεθεί στους κάδους της ΑΦΗΣ, οι αδειοδοτημένοι συλλέκτες της ΑΦΗΣ θα παραλάβουν τις μπαταρίες και θα τις στείλουν σε ειδικούς χώρους για αποθήκευση. Στη συνέχεια, στέλνονται σε εργοστάσια ανακύκλωσης στο εξωτερικό ώστε να διαχωριστούν τα συστατικά τους και να επανέλθουν στο ρεύμα της αγοράς.

https://youtu.be/ddzGN8DoTio

Ποιες μπαταρίες μπορώ να πετώ στον κάδο ανακύκλωσης μπαταριών;

 Όλα τα είδη φορητών μπαταριών (βάρους περίπου μέχρι 2500 gr), είτε αυτές είναι πρωτογενείς (μίας χρήσης) είτε δευτερογενείς (επαναφορτιζόμενες).Για μεγαλύτερες μπαταρίες, αυτοκινήτων, βιομηχανικές ή ηλεκτρικούς συσσωρευτές θα πρέπει να απευθυνθείτε στους αρμόδιους φορείς.

 

Πηγές: https://afis.gr/

 

Σχολιάστε