Τι ακριβώς είναι η ΑΦΗΣ;

Το όνομα της ΑΦΗΣ προέρχεται από τα αρχικά Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών. Είναι μια εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα όπου συμμετέχουν όλοι οι εισαγωγείς φορητών μπαταριών και στην οποία έχει ανατεθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος η συλλογή και ανακύκλωση των φορητών μπαταριών. Στόχοι της ΑΦΗΣ είναι η ευαισθητοποίηση του πολίτη, η συμμετοχή όλων των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, η στήριξη των εισαγωγέων μπαταριών και η επίτευξη των στόχων συλλογής και ανακύκλωσης των φορητών μπαταριών που έχουν τεθεί τόσο από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όσο και από την Ελληνική. Τι ανταπόκριση βρίσκει η προσπάθειά σας από το ελληνικό κοινό;   Η ανταπόκριση του Συνεχίστε την ανάγνωση →

Ανακύκλωση μπαταριών

Τι είναι η ανακύκλωση μπαταριών; Ανακύκλωση μπαταριών είναι η διαδικασία ανάκτησης και αξιοποίησης των υλικών που αποτελούν τις μπαταρίες, δηλαδή η απόσπαση των μετάλλων της μπαταρίας και η επαναφορά τους στον φυσικό και οικονομικό κύκλο, με την επαναχρησιμοποίηση τους για την κατασκευή νέων μπαταριών ή άλλων προϊόντων . Ποια είναι η διαδικασία ανακύκλωσης μπαταριών; Μόλις η χρησιμοποιημένη μπαταρία βρεθεί στους κάδους της ΑΦΗΣ, οι αδειοδοτημένοι συλλέκτες της ΑΦΗΣ θα παραλάβουν τις μπαταρίες και θα τις στείλουν σε ειδικούς χώρους για αποθήκευση. Στη συνέχεια, στέλνονται σε εργοστάσια ανακύκλωσης στο εξωτερικό ώστε να διαχωριστούν τα συστατικά τους και να επανέλθουν στο ρεύμα της Συνεχίστε την ανάγνωση →