ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 1914-1915

αρχείο λήψης (2)

Μια ενδιαφέρουσα ιστορία στη διάρκεια του Α΄  Παγκοσμίου πολέμου μπορείτε να παρακολουθήσετε στο παρόν άρθρο.


https://www.slideshare.net/gymparad/christmas-truce1914-1915

Χρήστος Γαμπιεράκης

Σχολιάστε

Top