Στήλη 'ΣΕΠ'

Τι είναι ο επαγγελματικός προσανατολισμός;

Ήδη από τις πρώτες τάξεις του Λυκείου  όλοι οι μαθητές έχουν ανησυχίες για το μέλλον τους. Κυριότερη  ανησυχία τους είναι […]

συνέχεια »
Top