Υλοποίηση Δράσεων της Πράξης: «Μ.Ν.Α.Ε.» -Σύμβουλος Καθηγητής

20

Το σχολείο μας συμμετέχει και φέτος σε δράσεις του προγράμματος «Μ.Ν.Α.Ε.» (Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.).
Αφορά τους μαθητές της Α’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. με στόχο την ομαλή μετάβαση του μαθητή στην επαγγελματική εκπαίδευση.
Ποιές είναι οι βασικές δράσεις;
1.Πρόγραμμα εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας:
 Διαφοροποιημένη διδασκαλία στα μαθήματα των Νέων Ελληνικών και των Μαθηματικών με ταυτόχρονη παρουσία/διδασκαλία  δύο  εκπαιδευτικών στην τάξη και εντός του ωρολογίου προγράμματος.  Στόχος  της  δράσης  είναι  η ενίσχυση των μαθητών – μαθητριών της Α’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. στην προσπάθειά τους να κατακτήσουν υψηλότερα επίπεδα γραμματισμού και αριθμητισμού. 
2.Στελέχωση των ΕΠΑ.Λ. με ψυχολόγους με στόχο την ψυχοκοινωνική ενίσχυση των μαθητών και τη βελτίωση του κλίματος και της επικοινωνίας στη σχολική κοινότητα. Για τη σχολική χρονιά 2021-2022 έχει προσληφθεί η κα Κουφίδου Μαγδαληνή, κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων.
3.Ενεργοποίηση του θεσμού του Συμβούλου Καθηγητή και του Συμβουλίου Τάξης με στόχο τη συστηματική υποστήριξη των μαθητών στη σχολική ζωή.
4.Επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
Ειδικότερα:
Ο θεσμός του «Συμβούλου Καθηγητή» είναι μία καινοτόμος δράση που απευθύνεται σε όλους τους/τις μαθητές/τριες της Α΄ τάξης Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), με στόχο τη συστηματική υποστήριξη των μαθητών/ τριών στη σχολική ζωή και τη δημιουργία θετικού κλίματος στη σχολική κοινότητα.
Κύριες αρμοδιότητες και καθήκοντα του «Συμβούλου Καθηγητή» είναι: –
1.Η αποδοχή και υποστήριξη των νεοεισερχόμενων μαθητών/τριών και η εξοικείωσή τους με το σχολικό περιβάλλον, με στόχο την ομαλή προσαρμογή τους. 
2.Η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών, ώστε να αποφευχθούν οι συγκρούσεις και να βελτιωθεί το σχολικό κλίμα. 
3.Η ανάπτυξη δράσεων ώστε να είναι ευχερής και απρόσκοπτη η επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών. –
4.Ο εντοπισμός πιθανών αιτιών που αναστέλλουν τη γνωστική πρόοδο των μαθητών/τριών. 
5.Η ανάπτυξη δράσεων για τη δικτύωση της οικείας σχολικής μονάδας με άλλες σχολικές μονάδες που υλοποιούν τη δράση και η προώθηση της μεταξύ τους επικοινωνίας και ανταλλαγής εμπειριών.
6.Η συνεργασία με τον Ψυχολόγο που απασχολείται στην οικεία σχολική μονάδα
 
Για το σχολικό έτος 2021-2022 ο Σύλλογος Διδασκόντων με απόφασή του(Πράξη15η/10-11-2021) υλοποιεί το θεσμό του Συμβούλου Καθηγητή για τους μαθητές της Α΄ τάξης Λυκείου, με υπεύθυνη για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης την εκπαιδευτικό του ΕΠΑ.Λ. Καινουργίου, κα Μακρυγιάννη Γεωργία, ΠΕ80 Οικονομίας.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης