Πρόγραμμα Erasmus

UGYYGH

1ο ΕΠΑΛ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
Πρόγραμμα Erasmus+2021

Erasmus+2021: Τεράστια ευκαιρία επαγγελματικής αποκατάστασης για τους μαθητές και τις μαθήτριες του ΕΠΑ.Λ. Καινουργίου

Στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ με τίτλο: «Ενίσχυση δεξιοτήτων, διεύρυνση του επαγγελματικού ορίζοντα των μαθητών του ΕΠΑ.Λ. Καινουργίου», μία ομάδα από 12 μαθητές (Οικονομίας Διοίκησης, Μηχανολόγων-Ψυκτικών) και δύο εκπαιδευτικοί -συνοδοί ταξίδεψαν στην Κύπρο.
Οι συμμετέχοντες μαθητές κατά τη διάρκεια της δεκατετραήμερης παραμονής τους στη Λεμεσό, είχαν την ευκαιρία να δουν σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα που σχετίζονται με το μελλοντικό τους επάγγελμα. Απέκτησαν περισσότερες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για την εργασία τους και είδαν στην πράξη τις νέες τάσεις και τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα τους και στην ειδικότητά τους. Συνεργάστηκαν με επαγγελματίες και τεχνικούς για να γνωρίσουν την εργασιακή τους κουλτούρα περνώντας από το ρόλο του μαθητή σε αυτόν του επαγγελματία, με αποτέλεσμα την προσωπική τους ωρίμανση.
Ταυτόχρονα, συμμετείχαν σε δραστηριότητες πολιτισμικής φύσης, που περιλάμβαναν ξενάγηση και επισκέψεις σε μουσεία, σε αρχαιολογικούς χώρους και θρησκευτικά μνημεία στη Λεμεσό, στην Πάφο, στη Λευκωσία και στη Λάρνακα. Ο οργανισμός υποδοχής πραγματοποίησε για λογαριασμό των μαθητών πολιτιστικό σεμινάριο στην Κυπριακή διάλεκτο και την ιστορία της Κύπρου, καθώς και στον πολιτισμό της Κύπρου.

Μέσω της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα Erasmus, οι εκπαιδευόμενοι απέκτησαν εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις, ανέπτυξαν εργασιακή εμπειρία, μέσα σε ένα ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον, ενώ είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν και επιχειρηματικές δεξιότητες. Από την εργασιακή αυτή εμπειρία ισχυροποίησαν τη δυνατότητα συνεργασίας με εργοδότες σε αλλοδαπή χώρα, ενίσχυσαν τη διαχείριση του εργασιακού χρόνου και την οργάνωση σε απαιτητικά εργασιακά περιβάλλοντα.
Σημαντική επίδραση υπήρξε: α) στην ανάπτυξη των γλωσσικών τους ικανοτήτων, β) στην καλλιέργεια της πολιτιστικής τους κουλτούρας, γ) στην ενίσχυσης της αίσθησης του Ευρωπαίου πολίτη.
Η κινητικότητα των μαθητών στο εξωτερικό κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, διότι τα οφέλη που αποκομίζουν οι μετακινούμενοι είναι πολλά. Μέσω της κινητικότητας οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και προσόντα, τα οποία συμβάλλουν στην προσωπική τους ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, τους δόθηκε η δυνατότητα να βελτιώσουν τις γλωσσικές ικανότητές τους, να αναπτύξουν διαπολιτισμικές δεξιότητες, να εξελιχθούν σε πολίτες της Ευρώπης, ενώ επιπλέον οι μαθητές που έκαναν πρακτική άσκηση σε συνεργεία και επιχειρήσεις κατάφεραν να αποκτήσουν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία σε πραγματικά εργασιακά περιβάλλοντα. Οι εκπαιδευόμενοι μαθητές ενδυνάμωσαν την κοινωνικότητα και τη συνεργασία με ανθρώπους από μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ενώ παράλληλα ανέπτυξαν αυτοπεποίθηση και ευθύνη καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάρτισης.
Εν κατακλείδι, το Erasmus+ συνέβαλε στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας των συμμετεχόντων, ενώ συγχρόνως τους έδωσε τη δυνατότητα- εκτός από τις συστατικές επιστολές των εργοδοτών και τις βεβαιώσεις συμμετοχής του συνεργαζόμενου φορέα- να αποκτήσουν το πολυπόθητο Europass από τον ΕΟΠΠΕΠ.

 

27

24

22

13

12

11

10

9

7

6

5

4

3

2

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης