ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ:

ΘΕΟΔΟΣΗ ΖΩΗ ΠΕ 70

Ως  δασκάλα της τάξης, θέλησα να αξιοποιήσω τη δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού περιοδικού μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου γιατί, πιστεύω ότι  με το εργαλείο αυτό, οι μαθητές  καλλιεργούν τη συνεργατικότητα, υπευθυνότητα, ενθαρρύνονται στην έκφραση και βελτιώνουν την παραγωγή γραπτού λόγου.

Αναπτύσσουν κριτική σκέψη με την έρευνα και αξιολόγηση πληροφοριών σχετικά με ένα θέμα που τα ενδιαφέρει, αποκτούν δημοσιογραφική εμπειρία, μαθαίνουν να αναγνωρίζουν και να σέβονται τα πνευματικά δικαιώματα.

Top