στωικισμός

ΑΠΟ: ΓΚΟΡΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - Απρ• 30•15

poikili-stoa-1

Από τον Φράγκο Νίκο

Ο «στωικισμός» υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα φιλοσοφικά ρεύματα της ελληνιστικής εποχής. Τη φιλοσοφική σχολή του στωικισμού στην Αθήνα ίδρυσε ο Ζήνων από το Κίτιο της Κύπρου (336/5-262 π.Χ.), στην Ποικίλη (=ζωγραφισμένη) Στοά (σκεπαστός δημόσιος χώρος περιπάτου, ΝΑ της Αρχαίας Αγοράς, ζωγραφισμένος από τον Πολύγνωτο και άλλους ζωγράφους της εποχής). Οι οπαδοί της στωικής φιλοσοφίας ονομάστηκαν «στωικοί» από τη Στοά, τον χώρο όπου διδάσκονταν και δίδασκαν.

Σύμφωνα με τη στωική φιλοσοφία, η λογική πρέπει να είναι οδηγός στη ζωή μας και όχι το συναίσθημα ή τα πάθη. Ο κόσμος διέπεται από τις αρχές της λογικής. Ο σοφός άνθρωπος έχει τη δύναμη να αποκαλύψει τις αρχές αυτές και να κατακτήσει την αρετή και την ευδαιμονία. Η φιλοσοφία του στωικισμού διαιρείται σε τρία μέρη: α) στη λογική, β) τη φυσική και γ) την ηθική φιλοσοφία.

Σήμερα, το επίθετο «στωικός» χρησιμοποιείται για άνθρωπο που η «συμπεριφορά του χαρακτηρίζεται από ηρεμία, αταραξία, απάθεια». Γενικά, περιγράφει την καρτερική στάση του ανθρώπου απέναντι στις αντιξοότητες της ζωής.

Γνώρισε ορισμένες από τις ιδέες των στωικών φιλοσόφων:

http://users.sch.gr/maritheodo/filosofia/content/flasies/epom/stoa-kako.swf

http://users.sch.gr/maritheodo/filosofia/content/flasies/epom/stoa-onta.swf

 

ΠΗΓΕΣ

http://users.sch.gr/maritheodo/filosofia/html/epom/eisagogi/index1_s.htm

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C119/465/3093,12401/

http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/encyclopedia/hellenistic/page_016.html

http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/filosofia/page_154.html

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CF%83%CF%84%CF%89%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82&dq=

 

Σχολιάστε

Top