εὖ ἀγωνίζεσθαι

ΑΠΟ: ΜΑΝΔΗΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - Απρ• 30•15

i

«Αγωνίσου  τίμια»

Από  τη Χριστιάνα  Μπάλα

Δίκαιο – τίμιο  παιχνίδι  ή  fair play, όπως  και  να  ονομάσουμε  την  ευγενή  άμιλλα, θα  καταλήξουμε, στο  κύριο  χαρακτηριστικό  του  αθλητισμού, στο  «εὖ ἀγωνίζεσθαι». Η  χώρα  γέννησης  του  «εὖ  ἀγωνίζεσθαι»  είναι  η  αρχαία   Ελλάδα. Με  τον  όρο  αυτό  εννοούμε, την  υποταγή  της  σκοπιμότητας  και  της  πάση  θυσία  κατάκτησης  της  νίκης  στην  ιδέα  του  ίδιου  του  αγώνα, που  διεξάγεται  μεταξύ  αντιπάλων  με  σεβασμό  και  αναγνώριση  της  αξίας  του  άλλου.

Το «εὖ ἀγωνίζεσθαι»  ή fair play, όπως αποδίδεται διεθνώς, ως θεσμός αλλά και ως κίνηση οικουμενικής εμβέλειας, που διέπεται από σύστημα αξιών, αποτελεί βασικό, θεμελιώδες στοιχείο, κάθε πραγματικής, αθλητικής συνάντησης, κάθε πραγματικής αθλητικής συμπεριφοράς. Ο θεσμός του «εὖ ἀγωνίζεσθαι» δημιουργήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης και συγκεκριμένα από την Επιτροπή Αθλητικής Ανάπτυξης.

Όταν  ο  αθλητής  λειτουργεί  με  βάση  αυτό  το  ιδεώδες, τότε  ο  αντίπαλος  γι’ αυτόν  δεν  είναι  μισητός  εχθρός,  η  κατάκτηση  της  νίκης δε  σημαίνει  την  εξόντωσή  του  με  κάθε  τρόπο, δεν  προϋποθέτει  τη σκόπιμη  παραπλάνηση  του  διαιτητή  και  δεν  επιβάλλει  την  πολεμική  ατμόσφαιρα  πριν  τον  αγώνα.  Η  ανθρώπινη  ζωή  και  ακεραιότητα  αποτελούν  πρωταρχικές  αξίες  της  ευγενούς  άμιλλας. Με λίγα λόγια είναι σύστημα αξιών, είναι ο τρόπος σκέψης κάθε ανθρώπου που θέλει να αγωνίζεται, είναι ενάντια στην χρήση αναβολικών, στην βία. Είναι σεβασμός απέναντι στους φιλάθλους, στους συναθλητές και αντιπάλους σου, στο περιβάλλον σου και το κυριότερο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ κάθε αθλητή που μάχεται.

ευ αγωνίζεσθαι

Σχολιάστε

Top