καβδιανά δίκρανα

ΑΠΟ: ΓΚΟΡΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - Ιαν• 27•15

samnites

Από την Μουστάκα Γεωργία (επίτιμη λεξιθήρας)

«Περνώ από καβδιανά δίκρανα»

Η φράση σημαίνει «υφίσταμαι έντονο εξευτελισμό, εξαναγκαζόμενος να αποδεχτώ απαράδεκτους και ταπεινωτικούς όρους» . Ο ρωμαϊκός στρατός στην αρχαία ιταλική πόλη Κάβδιο (λατ. Caudium), υπέστη εξευτελιστική ήττα από τους Σαμνίτες (ιταλικά φύλα που κατοικούσαν στην ορεινή Κ. και Ν. Ιταλία, γνωστά από τους πολέμους τους εναντίον των Ρωμαίων τον 4ο και 3ο αι. π.Χ.) και εξαναγκάστηκε να περάσει κάτω από ταπεινωτικό ζυγό, που αποτελούνταν από δύο δόρατα μπηγμένα στο έδαφος και ένα τρίτο οριζόντια, ώστε να σχηματίζεται Π.

Πηγή

Μπαμπινιώτης, Γ. (1998). Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας», Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας

Σχολιάστε

Top