Παράγοντες οικολογικής καταστροφής…αντιμετώπιση

 

 

     Η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα για την προστασία του περιβάλλοντος. Στην Ελλάδα η παραγωγή στερεών αποβλήτων (απορριμμάτων) αποτελεί αναπόφευκτο αποτέλεσμα της καθημερινής ζωής και της κατανάλωσης. Ο στόχος είναι να μειωθεί η ποσότητα των παραγομένων απορριμμάτων και να εξοικονομηθούν φυσικοί πόροι.

     Βραχυπρόθεσμα πρέπει να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων. Αυτό περιλαμβάνει τη συλλογή, ανακύκλωση ή κομποστοποίηση αποβλήτων. Επίσης, πρέπει να αποφεύγουμε την ανεξέλεγκτη διάθεση των απορριμμάτων σε παράνομες χωματερές, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ρύπανση των υδάτων και του περιβάλλοντος συνολικά.

     Συγκεκριμένα στην Ελλάδα το 87% των παραγόμενων απορριμμάτων συλλέγεται και διατίθεται συστηματικά, αν και μόνο το 50% αποτίθεται σε οργανωμένους χώρους υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ). Η ανακύκλωση και η κομποστοποίηση ανήλθαν το 2007 στο 16% του βάρους των απορριμμάτων. Παράλληλα, πρέπει να συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε την υιοθέτηση πρακτικών που μειώνουν την παραγωγή απορριμμάτων και να προστατεύσουμε το περιβάλλον.

Προτάσεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος:

Α) Ευρεία χρήση νέων πηγών ενέργειας πιο φιλικών προς το περιβάλλον.

Β) Τοποθέτηση φίλτρων βιολογικού καθαρισμού στις πιο πολλές επιχειρήσεις.

Γ) Προστασία των υπαρχόντων χώρων πρασίνου.

Δ) Διάδοση της ανακύκλωσης όλων των αντικειμένων που είναι δυνατό να ανακυκλωθούν.

     Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να ενημερωνόμαστε και να συμμετέχουμε. Πρέπει να διατηρούμε την καθαριότητα των δημοσίων χώρων με αποφυγή ρίψης σκουπιδιών. Πρέπει να μετακινούμαστε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και όχι με αυτοκίνητα, όσο μπορούμε. Πρέπει να ελαττώσουμε τη χρήση αεροζόλ και χημικών λιπασμάτων. Να προωθήσουμε την εθελοντική αναδάσωση, την εξοικονόμηση ενέργειας με την αποσύνδεση των ηλεκτρικών συσκευών, όταν αυτές δεν χρησιμοποιούνται.

     Δυστυχώς τα παραπάνω δεν τηρούνται, ευτυχώς όχι από όλους. Αν λοιπόν θέλουμε να διατηρήσουμε ένα υγιές περιβάλλον, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να λαμβάνουμε υπόψη μας τις επιπτώσεις των ενεργειών μας.

Είναι απαραίτητο να υιοθετήσουμε τον ακόλουθο τρόπο ζωής για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ζωής μας:

Α) Μείωση απορριμμάτων: Προσπαθούμε να μειώσουμε την παραγωγή απορριμμάτων, αγοράζοντας λιγότερα πλαστικά προϊόντα και αποφεύγοντας την υπερβολική συσκευασία, ενώ συνάμα περιορίζουμε το οικολογικό μας αποτύπωμα.

Β) Διαχείριση απορριμμάτων: Χρησιμοποιούμε τους σωστούς κάδους ανακύκλωση για τα διάφορα υλικά (πλαστικό, γυαλί, χαρτί, μέταλλο). Επίσης, ανακυκλώνουμε τις μπαταρίες και τις ηλεκτρικές συσκευές.

Γ) Ενημερώνουμε και Ευαισθητοποιούμε: Ενημερώνουμε τους γύρω μας. Η ευαισθητοποίηση είναι σημαντική για να διατηρήσουμε τον πλανήτη μας.

Κάθε μικρή πράξη μετράει. Μπορούμε να συμβάλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος μέσα από τις καθημερινές μας επιλογές.

 

Κάιτατζη Μαρία  (μαθήτρια της Α’ Λυκείου)

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης