Πειράματα Γαλιλαίου με μπάλες

Πειράματα  Γαλιλαίου με μπάλες

Από τους Ελισάβετ και Μιχάλη Τσιλιπήρα

 5

Το βίντεο του πειράματος στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1jv1DPpz4KDSUzI0E5o11CMpCEl0rHjKQ/view?usp=sharing

Ο Αριστοτέλης πίστευε ότι τα βαρύτερα σώματα φτάνουν πιο γρήγορα στη γη, την οποία θεωρούσε  το κέντρο του σύμπαντος. Ο Γαλιλαίος  άφησε ταυτόχρονα δύο  σώματα  διαφορετικού  βάρους να πέσουν από τον Πύργο της Πίζας. Παρατήρησε ότι έφτασαν στο έδαφος ταυτόχρονα.

Στα πλαίσια του μαθήματος της Φυσικής και με αφορμή τον διαγωνισμό: «Παίζουμε με τις Φυσικές Επιστήμες… κρατάμε τις αποστάσεις» που διοργάνωσαν τα Ε.Κ.Φ.Ε. του Νομού Θεσσαλονίκης,  πραγματοποιήσαμε πειράματα  των μεγάλων Φυσικών για να επιβεβαιώσουμε τους Νόμους τους. Παρουσιάσαμε τα πειράματά μας σε διαδικτυακό συνέδριο Φυσικής που πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαρτίου του 2021.

 1

Στο πρώτο πείραμα, ζυγίσαμε δύο μπάλες διαφορετικού μεγέθους και μάζας και τις αφήσαμε πέσουν ταυτόχρονα  από  κάποιο ύψος. Η βαριά μπάλα έπεσε λίγο πιο γρήγορα. Καταγράψαμε τις παρατηρήσεις και ερμηνεύσαμε τα αποτελέσματα λαμβάνοντας υπόψη και την αντίσταση του αέρα, αφού οι μπάλες δεν εκτελούν ακριβώς ελεύθερη πτώση.

                      Τσιληπήρας3

Στο δεύτερο πείραμα, πραγματοποιήσαμε πτώση μπαλών διαφορετικής μάζας και ίδιου μεγέθους και καταγράψαμε τις παρατηρήσεις μας. Προσπαθήσαμε να ερμηνεύσουμε τα πειραματικά δεδομένα λαμβάνοντας υπόψη τις αποκλίσεις από το νόμο της ελεύθερης πτώσης, λόγω της αντίστασης του αέρα και τα πιθανά  συστηματικά  ή τυχαία σφάλματα στη διεξαγωγή του πειράματος.

Στο τρίτο  και τέταρτο πείραμα, πήραμε   μπάλες διαφορετικούς βάρους και μεγέθους και τις αφήσαμε  ταυτόχρονα να πέσουν από την κορυφή κεκλιμένου επιπέδου. Ερμηνεύσαμε τα αποτελέσματα στους χρόνους άφιξης λαμβάνοντας υπόψη και την αδράνεια ως αντίσταση στη μεταβολή της κινητικής κατάστασης του σώματος.

 

Τσιληπήρα1

Στο πέμπτο πείραμα, δημιουργήσαμε φυσικό εκκρεμές με μπάλες. Μετράμε δύο κομμάτια σπάγκου μήκους 80cm.Με τη βοήθεια διχτυών  δέσαμε δύο μπάλες διαφορετικών  μαζών και μεγεθών, τις  εκτρέψαμε κατά την ίδια γωνία από τη θέση ισορροπίας τους και τις αφήσαμε να εκτελέσουν  ταλάντωση. Συγκρίναμε τις περιόδους ταλάντωσης των μπαλών.

 

Τσιληπήρα2

Οι δραστηριότητές μας ήταν βασισμένες στα ιστορικά πειράματα του Γαλιλαίου,  παρουσίαζαν ενδιαφέρον και μας βοήθησαν να επιβεβαιώσουμε βασικούς νόμους της φυσικής.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης