Επίσκεψη στην ΕΛΣΤΑΤ

Οι μαθητές της Β’  Γυμνασίου του σχολείου μας επισκέφτηκαν στις 21/02/2023 την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) στις εγκαταστάσεις της στον Πειραιά. Σκοπός της επίσκεψης αυτής ήταν  η ενημέρωση των μαθητών σχετικά με το έργο της ΕΛΣΤΑΤ και συγκεκριμένα για τα ακόλουθα:

  • την  σημασία και τη χρησιμότητα των στατιστικών για την ελληνική και την ευρωπαϊκή κοινωνία,
  • το έργο και τον ρόλο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ),
  • τα διάφορα στάδια της διαδικασίας κατάρτισης των στατιστικών, από τον σχεδιασμό των ερευνών έως τη διάχυση των στατιστικών αποτελεσμάτων,
  • την πλοήγηση στη διαδικτυακή πύλη της ΕΛΣΤΑΤ, προκειμένου να εξοικειωθούν οι μαθητές με τον τρόπο αναζήτησης των στατιστικών στοιχείων.

Ο βιωματικός τρόπος προσέγγισης των προαναφερθέντων (διεξαγωγή έρευνας με συμπλήρωση ερωτηματολογίων σχετικά με τα ενδιαφέροντά των μαθητών/τριών, διεξαγωγή παιχνιδιού στατιστικών γνώσεων) είχαν ως αποτέλεσμα:

  • Την εισαγωγή των μαθητών στον κόσμο της στατιστικής, δίνοντάς τους μια εικόνα για το πώς μπορούν να κατανοούν και να χρησιμοποιούν οι ίδιοι τα στατιστικά στοιχεία στην καθημερινότητά τους.
  • Την ενημέρωσή τους σχετικά με τον σημαντικό ρόλο και τη χρήση των επίσημων στατιστικών στη λήψη αποφάσεων στη δημόσια πολιτική, την οικονομία και τους άλλους τομείς της ζωής.
  • Την ενημέρωση των μαθητών για τον τρόπο παραγωγής των επίσημων στατιστικών, ακολουθώντας τα ευρωπαϊκά και διεθνή στατιστικά πρότυπα σε όλους τους τομείς και τηρώντας απαρέγκλιτα τις αρχές και τους κανόνες που προβλέπονται στην ελληνική στατιστική νομοθεσία και στη νομοθεσία της ΕΕ.

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι μαθητές/τριες της Β’ Γυμνασίου του σχολείου μας κατά το τρέχον σχολικό έτος συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Απογραφή στο σχολείο» το οποίο σχεδίασε και έθεσε σε λειτουργία η ΕΛΣΤΑΤ. Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος αυτού  οι μαθητές/τριες συγκέντρωσαν, ανέλυσαν στατιστικά δεδομένα και κατανόησαν ομοιότητες και διαφορές σε επίπεδο τμήματος και τάξης.

Μερικά στιγμιότυπα από αυτή την  επίσκεψη στην ΕΛΣΤΑΤ είναι τα εξής:

επίσκεψη 1

επίσκεψη 2

επίσκεψη 3

επίσκεψη 4

επεξεργασία ερωτηματολογίων 1

επεξεργασία ερωτηματολογίων 2

επεξεργασία ερωτηματολογίων 3

παρουσίαση δεδομένων μετά την επεξεργασία των ερωτηματολογίων 1

παρουσίαση δεδομένων μετά την επεξεργασία των ερωτηματολογίων 2

παρουσίαση δεδομένων μετά την επεξεργασία των ερωτηματολογίων 3

παρουσίαση δεδομένων μετά την επεξεργασία των ερωτηματολογίων 4

παιχνίδι στατιστικών γνώσεων 1

παιχνίδι στατιστικών γνώσεων 2

παιχνίδι στατιστικών γνώσεων 3

παιχνίδι στατιστικών γνώσεων 4

παιχνίδι στατιστικών γνώσεων 5

παιχνίδι στατιστικών γνώσεων 6

παιχνίδι στατιστικών γνώσεων 7

επικοινωνία στατιστικών

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης