Φανατισμός στα γήπεδα

Κουτσουράς Κωνσταντίνος Β2 Ο φανατισμός στα γήπεδα είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται σε όλες τις χώρες του κόσμου. Δυστυχώς η

Το θέμα των εξετάεων

Μπαδιαβάς Διομήδης Γ Λυκείου Όταν κάποιος συνήθως αναφέρει τη λέξη «εξετάσεις» σε ένα παιδί αυτό πανικοβάλλεται νομίζοντας πως είναι ο

Φιλία… μία σύγχρονη ψευδαίσθηση

Διομήδης Μπαδιαβάς, Ελένη Ινακίδου (μαθητές της Β Λυκείου) Η φιλία είναι ένα ξεχωριστό αγαθό στην ανθρώπινη ζωή. Καθώς η τεχνολογία

Ο εθελοντισμός σήμερα

Μαρία -Κωνσταντίνα Κοντσε Γ3 Ο εθελοντισμός, ως οργανωμένη προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο, αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά κινήματα

Top