συνεργατική ιστορια

Συνεργατική ιστορία

Τα Νηπιαγωγεία του Δικτύου δημιούργησαν συνεργατική ιστορία με περιβαλλοντικό περιεχόμενο στην πλατφόρμα του storyjumber.. Οι περιπέτειες της Λέτας, χελώνας