παραλία-δίκτυο

Υιοθέτησε μια παραλία

  Τα Νηπιαγωγεία σε Δράση! υλοποιούν δραστηριότητες  συγκομιδής, καταγραφής και αποτύπωσης των απορριμμάτων στην παραλία που υιοθέτησαν. Το «Υιοθέτησε μια Συνεχίστε την ανάγνωση →

συνεργατική ιστορια

Συνεργατική ιστορία

Τα Νηπιαγωγεία του Δικτύου δημιούργησαν συνεργατική ιστορία με περιβαλλοντικό περιεχόμενο στην πλατφόρμα του storyjumber.. Οι περιπέτειες της Λέτας, χελώνας