Σεμινάριο του Περιφερειακού Δικτύου ΠΕ «Ένας κήπος στο σχολείο μου»

Το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Βάμου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και του υποέργου 2, Άξονας προτεραιότητας 6, στις περιφέρειες σε μετάβαση και μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οργάνωσε Σεμινάριο 9 ωρών στο πλαίσιο του Περιφερειακού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Ένας κήπος στο σχολείο μου», την Παρασκευή 28 και το Σάββατο 29 Απριλίου 2023.

 

Θέμα του Σεμιναρίου: «Ένας κήπος στο σχολείο μου»

Σκοπός του Σεμιναρίου ήταν η στήριξη των εκπαιδευτικών που ανήκουν ήδη στο  Σχολικό Δίκτυο, αλλά και αυτών που σχεδιάζουν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Δραστηριοτήτων καθώς και δραστηριότητες που εντάσσονται στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων. Στόχοι είναι η γνωριμία τους με τα εκπαιδευτικά προγράμματα και διαδικτυακά εργαλεία του ΚΠΕ Βάμου, η απόκτηση γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων που προωθούν την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση για την Αειφορία στα σχολεία.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 28 Απριλίου 2023

Χώρος: ΚΕΠΕΑ/ ΚΠΕ Βάμου, Κεφαλάς Αποκορώνου

17.00 – 17.30:      Προσέλευση – Εγγραφές.

17.30 – 18.00:      Παιχνίδι γνωριμίας.

18.00 – 19.00:      Παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Το σχολείο μας πρασινίζει: αρώματα, χρώματα, γεύσεις στο σχολικό κήπο» και του Περιφερειακού Δικτύου Π.Ε. «Ένας κήπος στο σχολείο μου» του ΚΕΠΕΑ/ ΚΠΕ Βάμου

19.00 – 19.30:      Παρουσιάσεις σχετικών και πρόσφατων προγραμμάτων και δράσεων σχολείων που ανήκουν στο Δίκτυο.

19.30 – 19.45       Διάλειμμα

19.45 – 20.30:      Παρουσίαση της ομάδας Σπορίτες. «Η  διάσωση και διάδοση των ντόπιων παραδοσιακών ποικιλιών, με άλλα λόγια της διατροφικής μας κληρονομιάς, είναι ύψιστο ζήτημα αυτάρκειας, ελευθερίας, μα και αξιοπρέπειας».

20.30 – 21.00:      Ερωτήσεις – συζήτηση

 

Σάββατο 29 Απριλίου 2023

Χώροι: ΚΕΠΕΑ/ ΚΠΕ Βάμου, Κεφαλάς Αποκορώνου & Κτήμα «Νέα Γη», Μιχάλης Ντάλας, Κάινα Αποκορώνου

08.45 – 09.00:      Προσέλευση ΚΕΠΕΑ/ ΚΠΕ Βάμου, Κεφαλάς Αποκορώνου.

09.00 – 11.00:      Εργαστήριο: Δημιουργική γραφή με  την καθοδήγηση της αρχαιολόγου Ειρήνης Γαβριλάκη με αφορμή την ποιητική της συλλογή «Κήποι».

11.00 – 11.15:       Σύντομο Διάλειμμα

11.15 – 11.30:       Μετάβαση στο Κτήμα «Νέα Γη» στην Κάινα Αποκορώνου.

11.30 – 13.30:      Εργαστήριο: Εναλλακτικά και παραδοσιακά μοντέλα καλλιέργειας, κομποστοποίηση- ανταλλαγή γνώσεων και πρακτικών φυσικής καλλιέργειας.

13.30 – 14.00:      Συζήτηση αποτίμησης – αξιολόγησης του Σεμιναρίου

 

Το Σεμινάριο έγινε την 1η ημέρα στο ΚΕΠΕΑ/ ΚΠΕ Βάμου στον Κεφαλά Αποκορώνου και τη 2η ημέρα στο χώρο του ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Βάμου και στο Κτήμα «Νέα Γη», του Μιχάλη Ντάλα, στην Κάινα Αποκορώνου

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης