Δέκα προκλήσεις για τη Δεκαετία των Ωκεανών

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει κηρύξει τη δεκαετία 2021-2030 «Δεκαετία της Επιστήμης των Ωκεανών για την Αειφόρο Ανάπτυξη». Έχει θέσει μάλιστα 10 προκλήσεις – στόχους γι” αυτή τη δεκαετία:

  1. Να κατανοήσουμε και να καταπολεμήσουμε την μόλυνση των ωκεανών (καταγραφή πηγών μόλυνσης και των επιπτώσεών τους στην υγεία και τα οικοσυστήματα των ωκεανών και αναζήτηση λύσεων).
  2. Να προστατέψουμε και να ανασυστήσουμε τα οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα (κατανοώντας τις πολλές πηγές όχλησης για τους ωκεανούς και αναζητώντας λύσεις για την προστασία, παρακολούθηση και ανασύσταση των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας).
  3. Να θρέψουμε τον παγκόσμιο πληθυσμό με βιώσιμο τρόπο (γνώσεις και καινοτομία για να βελτιωθεί ο ρόλος των ωκεανών στη διατροφή του παγκόσμιου πληθυσμού).
  4. Να διαμορφώσουμε μια βιώσιμη και δίκαιη οικονομία των ωκεανών (γνώσεις, καινοτομία, λύσεις για βιώσιμη και δίκαιη για όλους οικονομία των ωκεανών στις μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές, κοινωνικές, κλιματικές συνθήκες).
  5. Να ξεκλειδώσουμε λύσεις για την κλιματική αλλαγή οι οποίες βασίζονται στους ωκεανούς.
  6. Να αυξήσουμε την ανθεκτικότητα των κοινοτήτων στους κινδύνους που προέρχονται από τους ωκεανούς.
  7. Να διευρύνουμε το Παγκόσμιο Σύστημα Παρατήρησης των Ωκεανών.
  8. Να δημιουργήσουμε μια ψηφιακή αντιπροσώπευση – απεικόνιση του Ωκεανού (μέσα από τη συνεργασία πολλών ενδιαφερόμενων μερών δημιουργία μιας ψηφιακής απεικόνισης, ενός δυναμικού χάρτη του ωκεανού ελεύθερου και προσβάσιμου σε όλους).
  9. Δεξιότητες, γνώσεις και τεχνολογία για όλους (δεδομένα, πληροφορίες, γνώσεις και τεχνολογία για όλες τις πλευρές της επιστήμης των ωκεανών για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη).
  10. Να αλλάξουμε τη σχέση της ανθρωπότητας με τον ωκεανό.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης