Συμμετοχή σε Σεμινάριο Erasmus+ στην Πάδοβα της Ιταλίας

Στο πλαίσιο του προγράμματος  Erasmus+ KA1, «Κλιματική Αλλαγή, πρόσφυγες και μετανάστες» (αριθμός έγκρισης από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών 2020-1-EL01-KA104-078696), που υλοποιήθηκε με τη σύμπραξη Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων και των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΚΕΠΕΑ) Βάμου και Ανωγείων, συμμετείχε το ΚΕΠΕΑ (ΚΠΕ) Βάμου με τις εκπαιδευτικούς Κωνσταντίνα Παπαδογιαννάκη, δασκάλα, αναπληρώτρια υπεύθυνη του ΚΕΠΕΑ (ΚΠΕ) Βάμου και την Ελένη Δεσποτίδου, αρχιτέκτονα, μέλος της Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΕΠΕΑ (ΚΠΕ) Βάμου, σε πολυήμερο σεμινάριο με τίτλο «Εκπαίδευση πολιτιστικής κληρονομιάς και αφήγησης ιστοριών» στην Πάδοβα της Ιταλίας από τις 12 έως τις 16 Ιουλίου 2022. Φορέας υλοποίησης ήταν ο Enjoy Italy και επιμορφωτής ο Ιταλός Alessandro Gariano. Στο σεμινάριο συμμετείχαν εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές ενηλίκων από την Πολωνία, την Ισπανία, την Γερμανία, τη Χώρα των Βάσκων, την Ουγγαρία και την Ελλάδα.

Η παιδαγωγική μεθοδολογία του προγράμματος βασιζόταν στον συνδυασμό τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης και επεδίωκε να τονώσει την ενεργό συμμετοχή, την προληπτική δράση, την αλληλεπίδραση και την κοινή χρήση όλων των συμμετεχόντων, ενισχύοντας παράλληλα μια σαφή ευρωπαϊκή διάσταση. Με αυτόν τον τρόπο, στόχευε στη δημιουργία ενός ποικίλου και διεγερτικού περιβάλλοντος για προβληματισμό, εργασία και μάθηση. Αυτή η μεθοδολογία χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο διαφορετικών χαρακτηριστικών και εργαλείων, όπως:

• κατάλληλη ισορροπία θεωρίας και πράξης

• δημιουργία ομάδας και ομαδική εργασία

• μελέτες περιπτώσεων βέλτιστης πρακτικής

• καινοτόμο, σχετικό και τεκμηριωμένο περιεχόμενο

• οριζόντια και πρακτική προσέγγιση

• ψηφιακά εργαλεία

• μικτή μάθηση

• εργασία βάσει έργου

• πρακτικό εργαστήριο

• καταιγισμός ιδεών

• παιχνίδι ρόλων

• αυτοαξιολόγηση και αξιολόγηση της ομάδας.

Οι στόχοι που έθετε το συγκεκριμένο σεμινάριο ήταν πολύ ενδιαφέροντες και συνέπιπταν με αυτούς της Π.Ο. του ΚΕΠΕΑ (ΚΠΕ) Βάμου για την ενημέρωση και εμπλουτισμό της γνώσης σε ιδέες, σύγχρονες στρατηγικές και εργαλεία για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα στοχεύουν στην ένταξη όλων των πληθυσμών και εθνοτήτων:

1. Διερεύνηση της εκπαίδευσης για την πολιτιστική κληρονομιά στο πλαίσιο της συνεργατικής μάθησης, της μικτής μάθησης και της ανατρεπόμενης τάξης.

2. Απόκτηση μεθόδων και εργαλείων μη τυπικής εκπαίδευσης για την προώθηση της εξερεύνησης, της μελέτης και της εκπροσώπησης των μαθητών της πολιτιστικής κληρονομιάς και της βασικής ικανότητας πολιτιστικής ευαισθητοποίησης και έκφρασης.

3. Προώθηση διαφορετικών δημιουργικών γλωσσών και βελτίωση της χρήσης ΤΠΕ και ψηφιακών εργαλείων για αφήγηση ιστοριών και εκπαίδευση για την πολιτιστική κληρονομιά.

4. Τόνωση προβληματισμού και καινοτόμων ιδεών για μια βιώσιμη εκπαίδευση στην πολιτιστική κληρονομιά, στο «Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018».Λήψη αρχείου

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης