ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Διαχειριστής και υπεύθυνος του Ομίλου Δημοσιογραφίας: Λεουτσάκος Στάθης

Παιδαγωγική ομάδα: Γκαράς Γεώργιος, Πόλκας Λάμπρος

Επικουρικά δίδαξε στον Όμιλό μας ο κ. Δημήτρης Αλεξόπουλος, που διδάσκει στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΜΜΕ) του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Επίσης, συνεργάστηκε με τους νεαρούς δημοσιογράφους η κ. Ελένη Χρονά, συζητώντας με αυτούς ζητήματα πρακτικής δημοσιογραφίας, τηλεοπτικής συνέντευξης και δελτίου ειδήσεων.

 

Top