ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Ο Όμιλος μαθητικής δημοσιογραφίας εντάσσεται στο θεσμό της λειτουργίας των Ομίλων Αριστείας και Καινοτομίας που λειτουργούν τα τελευταία χρόνια στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία.

Τα μέλη του Ομίλου μας είναι μαθητές του 1ου Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Αθηνών με φιλερευνητικό πνεύμα, κριτική σκέψη και διάθεση για επικοινωνία.

Οι σκοποί του Ομίλου της μαθητικής δημοσιογραφίας δεν περιορίστηκαν μόνο στην έκδοση του ψηφιακού περιοδικού. Το περιοδικό συνιστά την αφορμή για τη δημοσιογραφική αγωγή και έρευνα. Είναι ένα μέσο δημοσίευσης των απόψεων και της εργασίας των μελών του Ομίλου, ένας τρόπος επικοινωνίας με την Κοινωνία- απαραίτητο, ωστόσο, μέσο ενός δημοσιογράφου, ο οποίος δεν περιορίζεται να γράφει κειμενικά είδη για προσωπική ανάγνωση (π.χ. ημερολόγια). Τα δημοσιογραφικά κειμενικά είδη απαιτούν δημοσίευση,  κριτική και σχολιασμό. Καταγράφουν την επικαιρότητα, τον προβληματισμό του ατόμου για τα κοινωνικά προβλήματα, το όραμα του δημοσιογράφου για μια καλύτερη κοινωνία.

Πέρα από την έκδοση του περιοδικού, η στόχευση η δική μου, ως υπευθύνου για τη λειτουργία και τη διαχείριση του Ομίλου της μαθητικής δημοσιογραφίας, αλλά και των μελών του Ομίλου ήταν να εξοικειωθούμε και να μελετήσουμε διαφορετικά είδη δημοσιογραφικού λόγου (π.χ. άρθρο, ρεπορτάζ, επιφυλλίδα, κ.ά.), να ευαισθητοποιηθούμε για κοινωνικά θέματα, να εκφράσουμε με γλωσσικά άρτιο τρόπο τις σκέψεις μας, να αναγνωρίζουμε τρόπους και μέσα προπαγάνδας, να διασταυρώσουμε πληροφορίες, να ακολουθήσουμε τις βασικές αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, να αντιληφθούμε τα κίνητρα και τις σκοπιμότητες των δημοσιογράφων συγκρίνοντας διαφορετικές οπτικές για το ίδιο θέμα κ.ά.

Στον Όμιλό μας είχαμε τη χαρά να έρθει ο κ. Δημήτρης Αλεξόπουλος που διδάσκει στο τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΜΜΕ) του Πανεπιστημίου Αθηνών. Παρουσίασε στους μαθητές -μέλη του Ομίλου τον τρόπο που γράφουν και οργανώνουν μια δημοσιογραφική είδηση μέσα από τη χρήση πρωτογενούς υλικού καθώς και άλλες τεχνικές πρακτικής δημοσιογραφίας. Συνέβαλλε, επομένως, καθοριστικά στην ολοκλήρωση της προσπάθειάς μου, να συγκεράσω τη θεωρία της δημοσιογραφίας με τη δημοσιογραφική πράξη. Προς την κατεύθυνση αυτή κινήθηκε και ο κ. Γιώργος Αυγερόπουλος, ο οποίος στο Ίδρυμα Λασκαρίδη επικοινώνησε με τους νεαρούς δημοσιογράφους για τα θετικά και τα αρνητικά της δημοσιογραφίας, παρουσιάζοντας ένα ξεχωριστό δημοσιογραφικό είδος, το ντοκυμαντέρ.

Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση. Θέλουμε τη στήριξή σας, μέσα από τα σχόλια που μπορείτε να κάνετε στα άρθρα μας. Θα συνεχίσουμε τη λειτουργία του Ομίλου μας και τον επόμενο χρόνο με νέες δράσεις, συνεργασίες και επίκαιρες παρεμβάσεις.

Ο υπεύθυνος καθηγητής και οι μαθητές –μέλη του Ομίλου

 

Top