ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

untitled

Το σχολείο μας, το 1ο Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αθηνών,  βρίσκεται στην περιοχή της Πλάκας.  Είναι ένα ιστορικό σχολείο, το πρώτο σχολείο της Ελεύθερης Ελλάδας στο οποίο φοίτησαν επιφανείς μαθητές (πολιτικοί, λογοτέχνες και επιστήμονες). Στο σχολείο μας λειτουργούν όμιλοι αριστείας και δημιουργικότητας. Ένας από αυτούς είναι και ο όμιλος δημοσιογραφίας στον οποίο μετέχουμε, ερευνούμε, αρθρογραφούμε και επικοινωνούμε. Το μέσο που χρησιμοποιούμε είναι το ηλεκτρονικό αυτό περιοδικό.

Top