Πώς βοηθούν οι «Όμιλοι» στην ανάπτυξη των μαθητών/τριών;

Οι όμιλοι καινοτομίας και δημιουργικότητας είναι ένας παράγοντας δραστηριποίησης των μαθητών και μαθητριών του Γυμνασίου!

Επιτρέπει στον μαθητή/ τη μαθήτρια να ενημερωθεί και να σχοληθεί με θέματα που τον/την ενδιαφέρουν πολύ. Επίσης, του/της επιτρέπουν να μάθει να εργάζεται ομαδικά και ομαδικοσυνεργατικά. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές/τριες κοινωνικοποιούνται και αποκτούν πολλές κοινωνικές δεξιότητες.

Η επιλογή ενός ομίλου στα περισσότερα σχολεία είναι προαιρετική. Η μεγάλη προσφορά σε ομίλους όμως, που σχετίζονται με διάφορα θέματα, φυσικό είναι να βρουν ανταπόκριση στα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών! Δεν υπάρχουν παιδιά, που να μην συμμετέχουν έστω και σε έναν από τους ομίλους!

Στα σχολεία υπάρχουν όμιλοι με περισσότερο διδακτικό περιεχόμενο, όπως όμιλοι μαθηματικών, γλώσσας, αρχαίων, ιστορίας, αλλά και πολλοί όμιλοι με περισσότερο διασκεδαστικό περιεχόμενο, όπως οι όμιλοι μουσικής, χορωδίας, πληροφορικής κλπ. Και στους ομίλους αυτούς βέβαια προκρίνεται η μάθηση και η εμβάθυνση σε διάφορες θεματολογίες.

Συνοψίζοντας, οι όμιλοι ικανοποιούν τα ενδιαφέροντα των μαθητών και μαθητριών και ωθούν τους μαθητές και τις μαθήτριες να αναπτύξουν νέες ικανότητες. Μέσα από τις συναντήσεις, τις εργασίες και τα project, οι μαθητές μαθαίνουν να συνεργάζονται, να επικοινωνούν και να ανταλλάσσουν ιδέες, πρακτικές που είναι απαραίτητες στην σημερινή κοινωνία. Προάγουν την εκπαιδευτική εμπειρία των μαθητών και τους δίνουν τα εφόδια για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της σύγχρονης κοινωνίας με δημιουργικότητα και καινοτομία.

Δημήτρης Γ.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης