Εορτασμός της Ευρωπαϊκής ημέρας γλωσσών 2023

Στα τέλη Σεπτεμβρίου και τον Οκτώβριο 2023, το σχολείο μας συμμετείχε στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών για το 2023. Τη δράση επιμελήθηκαν οι εκπαιδευτικοί ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής και ΠΕ07 Γερμανικής  του σχολείου μας ενώνοντας τις δυνάμεις τους και προσκαλώντας τους μαθητές/τριες να συμμετάσχουν. Επιπλέον, στο πλαίσιο δράσεων που αφορούν την εξέλιξη των γλωσσών και ειδικότερα την αρχαία ελληνική, συνέβαλε η κα Κουτέλα Χριστίνα, ΠΕ02.

ΕΗΓ 1

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών (ΕΗΓ) γιορτάζεται στις 26 Σεπτεμβρίου και φέτος συμπληρώνει 20 χρόνια καθιέρωσης. Αποτελεί πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης. Είναι μία μέρα που στοχεύει στην ανάδειξη του γλωσσικού και πολιτισμικού πλούτου της Ευρώπης.

Σκοπός των ποικίλων γλωσσικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν είναι οι ενεργοί συμμέτοχοι-μαθητές να πάρουν τον ρόλο του δημιουργού εκπαιδευτικού περιεχομένου.

Έτσι, οι μαθητές/τριες κατά τη διάρκεια των μαθημάτων ξένων γλωσσών, χωρισμένοι σε ομάδες και με την καθοδήγηση των αρμόδιων εκπαιδευτικών, είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν μία ενότητα από τις παρακάτω:

  • έκφραση της άποψής τους για την αξία εκμάθησης ξένων γλωσσών (βίντεο)
  • δημιουργία σύντομων διαδραστικών παρουσιάσεων για τις ομιλούμενες γλώσσες της Ευρώπης
  • δημιουργία ψηφιακών αφισών/ διαδραστικών χαρτών με λέξεις σε διάφορες γλώσσες, με δυνατότητα ηχογράφησης και ενσωμάτωσής τους σε χάρτη
  • εξάσκηση με λέξεις και εκφράσεις με δυνατότητα βιντεοσκόπησης της διαδικασίας
  • βιντεοσκόπηση παιχνιδιών δια ζώσης στην τάξη
  • δημιουργία διαδραστικών γλωσσικών παιχνιδιών που παίχτηκαν στην σχολική αίθουσα με τη χρήση φορητών συσκευών,
  • σύνταξη ενημερωτικών άρθρων/ διαδραστικών παρουσιάσεων αναφορικά με τις γλώσσες που διδάσκονται στο σχολείο

Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη συνεργασία και τον συντονισμό εργασίας αξιοποιήθηκε η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me με συμμετοχή σε ψηφιακή τάξη. Εξίσου αξιοποιήθηκαν τα ψηφιακά εργαλεία της πλατφόρμας καθώς και άλλα εκπαιδευτικά ψηφιακά εργαλεία και λογισμικά υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών.

 

ΕΗΓ 5 Τέλος, οι εργασίες κάθε ομάδας συγκεντρώθηκαν σε ψηφιακό ιστολόγιο στην Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me, οργανωμένο σε ενότητες, το οποίο αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μοντέρνων Γλωσσών (ECML) του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Συνολικά, μέσω της συμμετοχής του σχολείου μας στην πανευρωπαϊκή, αυτή, δράση, καλλιεργήθηκαν δεξιότητες γλωσσικού γραμματισμού, διαπολιτισμικής συνείδησης, δεξιότητες του 21ου αιώνα (δημιουργικότητα, κριτική σκέψη, συνεργασία, επικοινωνία), καθώς και η αξία εκμάθησης ξένων γλωσσών.

«Εκείνος που δεν γνωρίζει ξένες γλώσσες, δεν γνωρίζει τίποτα για τον εαυτό του.»

Νικολέττα Φ.ΕΗΓ 3

 

 

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης