Οι αξίες του σχολείου

Το σχολείο είναι ένας χώρος αρκετά σημαντικός για όλα τα παιδιά. Εκτός από την μετάδοση γνώσεων και  την εκπαίδευση, που είναι ο κύριος σκοπός του σχολείου, μας μαθαίνει αρκετά για την συμπεριφορά και γενικά χτίζει το χαρακτήρα μας.

Αρχικά μπαίνουν τα παιδιά στο σχολείο από τόσο μικρή ηλικία αποκτούν ανεξαρτησία. Πλησιάζουν άλλα παιδιά που δεν γνωρίζου, και που θέλουν ή δεν θέλουν να γνωρίσουν. “Ερχονται σε επαφή και συζητούν με τους καθηγητές και τους συμμαθητές τους και παιδιά από άλλες τάξεις. Έτσι μαθαίνουν να συνυπάρχουν αρμονικά με άλλους, να σέβονται τη γνώμη τους, να αποδέχονται τη διαφορετικότητα!

Ακόμη, όταν τα παιδιά μεγαλώνουν, θέλουν να βρίσκονται με τις παρέες τους και εκτός του σχολικού χώρου. Έτσι βγαίνουν βόλτες μόνα τους και γίνονται πιο ανεξάρτητα. Μαθαίνουν λοιπόν στην αυτονομία.

Επίσης μέσα στον σχολικό χώρο τα παιδιά μαθαίνουν να υπακούν σε κανόνες, να σέβονται την ελευθερία των άλλων και να συμπεριφέρονται με σεβασμό στους γύρο τους. Έτσι μαθαίνουν τη σωστή διαχείριση της ελευθερίας τους και την υπευθυνότητα. Επίσης μαθαίνουν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, δηλαδή τις εργασίες που τους αναθέτουν οι καθηγητές τους, να προσπαθούν σκληρά για να καταφέρουν κάτι που θέλουν και να μάθουν και να αποδέχονται την αποτυχία.

Τέλος, μαθαίνουν να συνεργάζονται, να φέρονται με αξιοπρέπεια και να έχουν ως κίνητρο την αγάπη και το σεβασμό! Όλες αυτές οι αξίες θα τους συντροφεύουν στο υπόλοιπο της ζωής τους. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τον σημαντικό ρόλο του σχολείο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του κάθε παιδιού!

Σχολική εφημερίδα 1

Λαμπρινή Δ.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης