Μηνιαίο Ιστορικό: Νοεμβρίου 2019

Ψυχρομετρία

Η Ψυχρομετρία ασχολείται με τη μελέτη και τη μέτρηση των περιεχόμενων υδρατμών (υγρασία) στον ατμοσφαιρικό αέρα. Κατ’ επέκταση, ο όρος

Top