Ψυκτικά μέσα (ρευστά)

Ψυκτικό μέσο ή ρευστό ονομάζεται κάθε μέσο (ρευστό) που έχει την ιδιότητα να εξατμίζε- ται απορροφώντας θερμότητα και έχει χαμηλό

Top