Μηνιαίο Ιστορικό: Σεπτεμβρίου 2020

Διάγραμμα Πίεσης – Ενθαλπίας (p–h)

Απαραίτητο στοιχείο για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των βασικών στοιχείων και των πιθανών δυσλειτουργιών του συστήματος κλιματισμού, που στηρίζεται

Top