Άρθρα σχετικά με: Τεχνολογία Ψύξης

Ψυκτικά Ρευστά

    Η βελτιστοποίηση της λειτουργίας των ψυκτικών εγκαταστάσεων επιβάλλει τη χρησιμοποίηση σε κάθε περίπτωση ψυκτικών μέσων ειδικών ιδιοτήτων. Συνέπεια

Εφαρμογές θερμοηλεκτρικής ψύξης

Οι εφαρμογές των θερμοηλεκτρικών διατάξεων καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικούς, ιατρικούς, βιομηχανικούς και επιστημονικούς εξοπλισμούς,

Φθοροχλωράνθρακες

Οι φθοροχλωράνθρακες (αγγλικά ChloroFluoroCarbons, CFCs), γνωστοί στα ελληνικά και ως χλωροφθοράνθρακες, είναι ομάδα οργανικών χημικών ενώσεων, που κανονικά περιέχουν μόνο άνθρακα, φθόριο και χλώριο, αλλά συχνά συμπεριλαμβάνονται σε αυτές και αυτές που

Θερμοηλεκτρική ψυκτική εγκατάσταση

Μια θερμοηλεκτρική ψυκτική διάταξη ή μια αντλία θερμότητας (TEC) είναι μια διάταξη στερεάς κατάστασης που εκμεταλλεύεται το φαινόμενο Peltier και

Ψυκτικά Συστήματα Απορρόφησης

O ψυκτικός κύκλος απορρόφησης επινοήθηκε προγενέστερα του κύκλου συμπίεσης στο δεύτερο μισό του δέκατου όγδοου αιώνα. Όμως μεγαλύτερη διάδοση των

Περιγραφή της ψυκτικής μηχανής

  Η παραγωγή ψύξης με μηχανική συμπίεση ατμών γίνεται με την ατμοποίηση κάποιου μέσου, το οποίο βρίσκεται σε υγρή φάση.

Κυκλική Διαδικασία

1  Συμπίεση Το ψυκτικό μέσο σε κατάσταση ξηρού κορεσμένου ατμού χαμηλής πίεσης απορροφάται από το συμπιεστή (σημείο 1). Μετά τη

Συντελεστής συμπεριφοράς ψυκτικής συσκευής

Η απόδοση μιας ψυκτικής συσκευής εκφράζεται μέσω του συντελεστή συμπεριφοράς (Coefficient of Performance – C.O.P.). Ο θεωρητικός συντελεστής συμπεριφοράς είναι

Top