ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Η σύνταξη και η επιμέλεια των άρθρων του περιοδικού υλοποιήθηκε από τους μαθητές του Β4 του 8ου ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ κατά το σχολικό έτος 2018-2019, στα πλαίσια του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας με διδάσκουσα την κα Τριπερίνα Γεωργία ΠΕ86.

Top