Το ξέρατε ότι…

ΑΠΟ: kat_angel - Μάι• 02•17
Το ξέρατε ότι…

Το ξέρατε ότι….

  •        58 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας 6-11 χρονών και 63 εκατομμύρια έφηβοι ηλικίας 12-15 χρονών βρίσκονται εκτός σχολείου.
  •        Περισσότερα από το 50% των παιδιών που βρίσκονται εκτός σχολείου(περίπου 30 εκατομμύρια) ζουν σε περιοχές όπου υπάρχουν συγκρούσεις. Εάν σκεφτούμε ότι ο μέσος χρόνος που διαρκεί μια σύγκρουση είναι 17 χρόνια, υπάρχουν παιδιά που περνάνε ολόκληρη την παιδική τους ηλικία σε ένα πολεμικό σκηνικό με μειωμένες ευκαιρίες να πάνε σχολείο.
  •        Υπάρχουν 16,1 εκατομμύρια πρόσφυγες  στον κόσμο. 6 εκατομμύρια είναι παιδιά σχολικής ηλικίας. Από αυτά τα 3,7 εκατομμύρια δεν έχουν πρόσβαση στο σχολείο.
  •        Το 2014 υπήρχαν 32 ένοπλες συγκρούσεις και έτσι ο αριθμός των προσφύγων ήταν ο μεγαλύτερος.
  •        Τα παιδιά πρόσφυγες είναι 5 φορές πιο πιθανόν να μην πηγαίνουν σχολείο σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά.

Η πρόσβαση στην εκπαίδευση έχει σημαντικά οφέλη στο άτομο, αλλά και σε ολόκληρη την κοινωνία.

  •       Η εκπαίδευση μειώνει την παγκόσμια φτώχια. Καμιά χώρα δεν έχει πετύχει γρήγορη ανάπτυξη χωρίς το 40% των κατοίκων της να γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση.
  •       Η εκπαίδευση  βελτιώνει την υγεία ολόκληρων των κοινωνιών.
  •       Η εκπαίδευση μειώνει την κοινωνική ανισότητα.
  •       Η εκπαίδευση συμβάλλει καθοριστικά στη δημιουργία ειρηνικών και δημοκρατικών κοινωνιών.
  •       Η εκπαίδευση τονώνει την αυτοπεποίθηση του ατόμου, διευρύνει τους ορίζοντες. Μας κάνει πιο ανεξάρτητους, κοινωνικά ευαίσθητους, ενεργούς και δημοκρατικούς πολίτες.

 

Τα χρυσά μολύβια του 9ου Δημοτικού Καστοριάς

Γιάννης Τ.,  Ναταλία Γ. και  Χριστίνα, Τ

Σχολιάστε

Top