Πράσινη μετάβαση-πράσινη ανάπτυξη

Α

Γράφει ο Κρητικάκης Νεκτάριος, Γ1

Πράσινη ανάπτυξη

Η πράσινη ανάπτυξη είναι η οικονομική ανάπτυξη που σχεδιάζεται και υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα. Σκοπός της πράσινης ανάπτυξης είναι η μέγιστη δυνατή απολαβή αγαθών από το περιβάλλον, χωρίς όμως να διακόπτεται και η φυσική παραγωγή αυτών των αγαθών και στο μέλλον. Η πράσινη ανάπτυξη προϋποθέτει ανάπτυξη των παραγωγικών δομών της οικονομίας αλλά με μία ευαίσθητη στάση απέναντι στο φυσικό περιβάλλον και στα οικολογικά προβλήματα. Στην πράσινη ανάπτυξη η κατανάλωση των φυσικών πόρων γίνεται πάντα με ρυθμό μικρότερο από αυτόν με τον οποίον ανανεώνονται, διαφορετικά λαμβάνει χώρα περιβαλλοντική υποβάθμιση. Το μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα της περιβαλλοντικής υποβάθμισης είναι η ανικανότητα της Γης να υποστηρίξει την ανθρώπινη ζωή.

Συναφείς όροι, οι οποίοι συνήθως χρησιμοποιούνται με σχεδόν ταυτόσημη έννοια, είναι η αειφόρος ανάπτυξη και η πράσινη οικονομία. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί πως η πράσινη ανάπτυξη δίνει προτεραιότητα στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα και όχι στην οικονομική ανάπτυξη, δηλαδή η οικολογία είναι πιο σημαντική από την οικονομία. Στην πράσινη ανάπτυξη και στην πράσινη οικονομία προτιμώνται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η αειφόρος ανάπτυξη, η πράσινη ανάπτυξη και η πράσινη οικονομία, μπορούν να αξιοποιούν και τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία που παρέχει η επιστήμη των περιβαλλοντολόγων μηχανικών, καθώς και τις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής.

Α

Πράσινη μετάβαση

Η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος αποτελούν απειλή για τη ζωή σε όλον τον κόσμο. Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι η νέα αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρώπης, η οποία θα μετατρέψει την Ένωση σε μια σύγχρονη, αποδοτική και ανταγωνιστική οικονομία. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία έχει ως στόχο να καταστήσει την Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη έως το 2050, να τονώσει την οικονομία μέσω της πράσινης τεχνολογίας, να δημιουργήσει βιώσιμη βιομηχανία και βιώσιμες μεταφορές και να μειώσει τη ρύπανση. Η μετατροπή των κλιματικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων σε ευκαιρίες θα καταστήσει τη μετάβαση δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς για όλους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βοηθά τα κράτη μέλη της ΕΕ να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις που στηρίζουν την πράσινη μετάβαση και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Συμβάλλει επίσης στον σχεδιασμό των αναγκαίων διαδικασιών στις κεντρικές και τοπικές διοικήσεις και στη δημιουργία των δομών συντονισμού που απαιτούνται για την εφαρμογή των πράσινων πολιτικών.

Η μετάβαση σε μια κοινωνία και οικονομία μηδενικών εκπομπών βλαβερών για τη Γη αερίων αποτελεί επείγουσα πρόκληση (λόγω της αυξανόμενης συχνότητας ακραίων καιρικών φαινομένων) και αναμένεται να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και οικονομικές ευκαιρίες.

Η πράσινη μετάβαση αποτελεί επίσης αναγκαίο βήμα για τη μείωση των ενεργειακών εξαρτήσεων της ΕΕ. Η αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων με καθαρότερες μορφές ενέργειας θα ελαττώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ και θα μειώσει την εξάρτηση της ΕΕ από το ρωσικό και αμερικανικό αέριο.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επεξεργάζεται αυτή τη στιγμή νέους κανόνες που αποσκοπούν στη μείωση των εκπομπών της ΕΕ κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030, σε σύγκριση με το 1990.

 

https://www.consilium.europa.eu/                                                                              https://www.ot.gr/                                                                                https://www.wikipedia.org/

Σχολιάστε

Top