Στήλη: Επίσκεψη στην Εθνική Βιβλιοθήκη

Αναζήτηση με τον σύγχρονο τρόπο 1

Ο σύγχρονος τρόπος διαχείρησης και προφανώς αναζήτησης σε βιβλιοθήκες γίνεται με την βοήθεια Η/Υ. Τα αρχεία των Η/Υ είναι πιο

Αναζήτηση με τον παραδοσιακό τρόπο 4

Εξερεύνηση του αρχείου

Αναζήτηση με τον παραδοσιακό τρόπο 3

Τα παλιά παραδοσιακά αρχεία περιλαμβάνουν συρταροθήκες με καρτέλες. Κάθε καρτέλα περιγράφει ένα βιβλίο: Τίτλος, συγγραφέας, εκδότης, έτος κτλ, καθώς και

Αναζήτηση με τον παραδοσιακό τρόπο 2

Αναζήτηση με τον παραδοσιακό τρόπο 1

Ενημέρωση 2

Ενημέρωση 1

Στον προθάλαμο της Εθνικής Βιβλιοθήκης 3

Στον προθάλαμο της Εθνικής Βιβλιοθήκης 2

Στον προθάλαμο της Εθνικής Βιβλιοθήκης

Top