Αναζήτηση με τον παραδοσιακό τρόπο 3

Τα παλιά παραδοσιακά αρχεία περιλαμβάνουν συρταροθήκες με καρτέλες. Κάθε καρτέλα περιγράφει ένα βιβλίο: Τίτλος, συγγραφέας, εκδότης, έτος κτλ, καθώς και το που βρίσκεται το βιβλίο ώστε να μπορεί να το αναζητήσει κανείς.

Καρτέλα    Καρτέλα βιβλίου

Χρειάζεται πολλή χειρονακτική εργασία για να δημιουργηθεί και να συντηρηθεί ένα τέτοιο μεγάλο αρχείο. Έχει επίσης το μειονέκτημα ότι με τη χρήση και την πάροδο του χρόνου παθαίνει φθορές.

Σχολιάστε

Top