Στο πλαίσιο μίας έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο μάθημα της Γλωσσικής Διδασκαλίας, 100 άτομα κλήθηκαν να απαντήσουν στο ερώτημα «Προτιμάτε να περνάτε τις διακοπές σας σε πολυσύχναστα τουριστικά θέρετρα ή σε ήσυχες γραφικές παραλίες;»

  Οι ερωτηθέντες που εξέφρασαν την προτίμησή τους για τις ήσυχες γραφικές παραλίες διέθεταν ποικίλα επιχειρήματα. Αρχικά, οι γραφικές παραλίες δεν κατακλύζονται από καταστήματα, γεγονός που τις καθιστά πιο όμορφες και “πιο φυσικές”. Στις μέρες μας, το φυσικό περιβάλλον έχει αντικατασταθεί από τα ανθρωπογενή δημιουργήματα,  διαταράσσοντας την ηρεμία των τόπων αυτών. Παράλληλα, στις απομονωμένες παραλίες υπάρχει άπλετος χώρος, καθώς δεν είναι ιδιαίτερα γνωστές στο ευρύ κοινό, το οποίο τις κάνει ελαχίστως επισκέψιμες. Συνεπώς, δεν ενοχλούνται οι επισκέπτες από το πλήθος των λουόμενων, ούτε από ηχορύπανση. Τέλος, η μόλυνση είναι περιορισμένη στις περιοχές αυτές, με αποτέλεσμα οι ακτές και η θάλασσα να είναι καθαρότερες και πιο ευχάριστες.

  Οι ερωτηθέντες με αντίθετη άποψη ωστόσο υποστήριζαν ότι τα πολυσύχναστα τουριστικά θέρετρα προσφέρουν περισσότερες ανέσεις και ευκολίες. Σύμφωνα με τα λεγόμενά τους η επιλογή αυτή τους παρέχει ασφάλεια, άμεση εξυπηρέτηση και υπάρχουν πολλαπλές δραστηριότητες στις οποίες θα μπορούσαν να συμμετάσχουν. Επιπλέον, οι εγκαταστάσεις είναι αρκετά μεγάλες και δίνουν την δυνατότητα στους επισκέπτες να αγοράσουν εκεί τρόφιμα και στη συνέχεια να τα καταναλώσουν. Τέλος, το κλίμα είναι πολύ πιο ευχάριστο, με ωραία μουσική.

  Τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν τα εξής. Οι 53 από τους ερωτηθέντες δήλωσαν υπέρ των πολυσύχναστων τουριστικών θέρετρων και οι υπόλοιποι 43 δήλωσαν την προτίμησή τους για τις γραφικές, απομονωμένες παραλίες. Πιο συγκεκριμένα, από τα 47 κορίτσια τα 31 υποστήριξαν την επιλογή των πολυσύχναστων τουριστικών θέρετρων και 31 την επιλογή γραφικών, απομονωμένων παραλιών. Από την άλλη από τα 49 αγόρια τα 22 δήλωσαν υπέρ των πολυσύχναστων τουριστικών θέρετρων και τα 27 τις ήσυχες γραφικές παραλίες. Παράλληλα, στην ηλικιακή ομάδα των 10-15 ετών, στην οποία ανήκαν 51 από τους ερωτηθέντες, οι 34 δήλωσαν την προτίμησή τους στα πολυσύχναστα τουριστικά θέρετρα, ενώ 17 υποστήριξαν την αντίθετη άποψη.  Στην ηλικιακή ομάδα των 15-20 στο σύνολο των ερωτηθέντων δύο δήλωσαν ότι προτιμούν τις ήσυχες γραφικές παραλίες, ενώ πέντε τα πολυσύχναστα τουριστικά θέρετρα. Στην ηλικιακή ομάδα των 20-30 δύο από τους ερωτηθέντες δήλωσαν υπέρ των πολυσύχναστων τουριστικών θέρετρων, ενώ στην ηλικιακή ομάδα των 30-40 τέσσερα άτομα δήλωσαν την προτίμησή τους στις ερημικές, γραφικές παραλίες και ένα τα πολυσύχναστα τουριστικά θέρετρα. Στην ηλιακή ομάδα των 40+ 14 από τους ερωτηθέντες προτιμούσαν τα πολυσύχναστα τουριστικά θέρετρα και 17 τις γραφικές παραλίες.

  Με αυτά τα στοιχεία μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η πλειοψηφία τείνει προς τα πολυσύχναστα τουριστικά θέρετρα. Επίσης, ότι τα παιδιά ειδικά στις μικρότερες ηλικίες προτιμούν τα πολυσύχναστα τουριστικά θέρετρα, ενώ όσο μεγαλώνουν επιζητούν περισσότερη ηρεμία στις γραφικές, λιγότερο συνωστισμένες παραλίες. Εκτός αυτού, μπορεί να βγει το συμπέρασμα ότι τα αγόρια δεν επιλέγουν τόσο συχνά τα πολυσύχναστα τουριστικά θέρετρα σε σχέση με τα κορίτσια.

 Θα θέλαμε να σας κλείσουμε αυτό το άρθρο με την ερώτηση «εσείς πού θα επιλέγατε για να περάσετε τις διακοπές σας, σε πολυσύχναστα τουριστικά θέρετρα ή σε ήσυχες γραφικές παραλίες;»

Στο πλαίσιο μίας έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο μάθημα της Γλωσσικής Διδασκαλίας, 100 άτομα κλήθηκαν να απαντήσουν στο ερώτημα «Προτιμάτε να περνάτε τις διακοπές σας σε πολυσύχναστα τουριστικά θέρετρα ή σε ήσυχες γραφικές παραλίες;»

  Οι ερωτηθέντες που εξέφρασαν την προτίμησή τους για τις ήσυχες γραφικές παραλίες διέθεταν ποικίλα επιχειρήματα. Αρχικά, οι γραφικές παραλίες δεν κατακλύζονται από καταστήματα, γεγονός που τις καθιστά πιο όμορφες και “πιο φυσικές”. Στις μέρες μας, το φυσικό περιβάλλον έχει αντικατασταθεί από τα ανθρωπογενή δημιουργήματα,  διαταράσσοντας την ηρεμία των τόπων αυτών. Παράλληλα, στις απομονωμένες παραλίες υπάρχει άπλετος χώρος, καθώς δεν είναι ιδιαίτερα γνωστές στο ευρύ κοινό, το οποίο τις κάνειελαχίστως επισκέψιμες. Συνεπώς, δεν ενοχλούνται οι επισκέπτες από το πλήθος των λουόμενων, ούτε από ηχορύπανση. Τέλος, η μόλυνση είναι περιορισμένη στις περιοχές αυτές, με αποτέλεσμα οι ακτές και η θάλασσα να είναι καθαρότερες και πιο ευχάριστες.

  Οι ερωτηθέντες με αντίθετη άποψη ωστόσο υποστήριζαν ότι τα πολυσύχναστα τουριστικά θέρετρα προσφέρουν περισσότερες ανέσεις και ευκολίες. Σύμφωνα με τα λεγόμενά τους η επιλογή αυτή τους παρέχει ασφάλεια, άμεση εξυπηρέτηση και υπάρχουν πολλαπλές δραστηριότητες στις οποίες θα μπορούσαν να συμμετάσχουν. Επιπλέον, οι εγκαταστάσεις είναι αρκετά μεγάλες και δίνουν την δυνατότητα στους επισκέπτες να αγοράσουν εκεί τρόφιμα και στη συνέχεια να τα καταναλώσουν. Τέλος, το κλίμα είναι πολύ πιο ευχάριστο, με ωραία μουσική.

  Τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν τα εξής. Οι 53 από τους ερωτηθέντες δήλωσαν υπέρ των πολυσύχναστων τουριστικών θέρετρων και οι υπόλοιποι 43 δήλωσαν την προτίμησή τους για τις γραφικές, απομονωμένες παραλίες. Πιο συγκεκριμένα, από τα 47 κορίτσια τα 31 υποστήριξαν την επιλογή των πολυσύχναστων τουριστικών θέρετρων και 31 την επιλογή γραφικών, απομονωμένων παραλιών. Από την άλλη από τα 49 αγόρια τα 22 δήλωσαν υπέρ των πολυσύχναστων τουριστικών θέρετρων και τα 27 τις ήσυχες γραφικές παραλίες. Παράλληλα, στην ηλικιακή ομάδα των 10-15 ετών, στην οποία ανήκαν 51 από τους ερωτηθέντες, οι 34 δήλωσαν την προτίμησή τους στα πολυσύχναστα τουριστικάθέρετρα, ενώ 17 υποστήριξαν την αντίθετη άποψη.  Στην ηλικιακή ομάδα των 15-20 στο σύνολο των ερωτηθέντων δύο δήλωσαν ότι προτιμούν τις ήσυχες γραφικές παραλίες, ενώ πέντε τα πολυσύχναστα τουριστικά θέρετρα. Στην ηλικιακή ομάδα των 20-30 δύο από τους ερωτηθέντες δήλωσαν υπέρ των πολυσύχναστων τουριστικών θέρετρων, ενώ στην ηλικιακή ομάδα των 30-40 τέσσερα άτομα δήλωσαν την προτίμησή τους στις ερημικές, γραφικές παραλίες και ένα τα πολυσύχναστα τουριστικά θέρετρα. Στην ηλιακή ομάδα των 40+ 14 από τους ερωτηθέντες προτιμούσαν τα πολυσύχναστα τουριστικά θέρετρα και 17 τις γραφικές παραλίες.

  Με αυτά τα στοιχεία μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η πλειοψηφία τείνει προς τα πολυσύχναστα τουριστικά θέρετρα. Επίσης, ότι τα παιδιά ειδικά στις μικρότερες ηλικίες προτιμούν τα πολυσύχναστα τουριστικά θέρετρα, ενώ όσο μεγαλώνουν επιζητούν περισσότερη ηρεμία στις γραφικές, λιγότερο συνωστισμένες παραλίες. Εκτός αυτού, μπορεί να βγει το συμπέρασμα ότι τα αγόρια δεν επιλέγουν τόσο συχνά τα πολυσύχναστα τουριστικά θέρετρα σε σχέση με τα κορίτσια.

 Θα θέλαμε να σας κλείσουμε αυτό το άρθρο με την ερώτηση «εσείς πού θα επιλέγατε για να περάσετε τις διακοπές σας, σε πολυσύχναστα τουριστικά θέρετρα ή σε ήσυχες γραφικές παραλίες;»

 

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης