Οι σχέσεις μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών μέσα από τη ματιά των μαθητών

Με θέμα τις σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών πραγματοποίησαν συνεδρίαση τα μέλη του 15μελούς Συμβουλίου του σχολείου μας  στις 14 Μαΐου.

Οι μαθητές/τριες θεωρούν ότι οι περισσότεροι καθηγητές/τριες τους μεταχειρίζονται με τον ίδιο τρόπο και ασχολούνται με τα προβλήματά τους εντός και εκτός του σχολείου.   Οι ίδιοι κατανοούν τη θέση των εκπαιδευτικών και καταγράφουν την επιθυμία τους να συζητούνται περισσότερο κοινωνικά κυρίως θέματα, γεγονός που, όπως πιστεύουν, θα οδηγήσει και στη βελτίωση των μεταξύ τους σχέσεων.   Κατανοούν  ότι υπάρχει δυσκολία εύρεσης χρόνου λόγω  της πίεσης για την κάλυψη της ύλης.  Ωστόσο, πιστεύουν ότι αν δείξουν περισσότερο ενδιαφέρον για το μάθημα, θα υπάρχουν καλύτερα αποτελέσματα στην επίδοσή τους και στη σχέση τους με τους εκπαιδευτικούς.

Μαθητές και εκπαιδευτικοί δεν είναι απέναντι αλλά δίπλα δίπλα και προσπαθούν από κοινού για το καλύτερο αποτέλεσμα!

(επιμέλεια κειμένου: Τομπουλίδη Ιωάννα (Γ3), Φωτοπούλου Βασιλική (Γ6)

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης