Ένας αριθμός αστέρι.

Ο πρώτος αριθμός σε σχήμα αστεριού (Πηγή: Μαθηματικό ημερολόγιο 2019)

Ο Michael Hartley Freedman, Αμερικανός Μαθηματικός , γεννήθηκε στις 21 Απριλίου 1951, στο Los Angeles και εργάζεται  στην Microsoft Station Q, ως ερευνητής για λογαριασμό του Πανεπιστημίου της  California Το 1986 του απονεμήθηκε το Μετάλλιο  Fields Medal για την επίλυση της εικασίας του Poincaré σε 4-διάστατο χώρο. (πηγή: Britannica.com)

Η εικασία του Poincaré, πριν αποδειχθεί, ήταν ένα από τα πιο σημαντικά ανοιχτά ζητήματα στην τοπολογία. Το 2000, πήρε το όνομα ενός εκ των επτά προβλημάτων της χιλιετίας (Millennium Prize Problems), για τα οποία το Μαθηματικό Ινστιτούτο Clay (Clay Mathematics Institute) πρόσφερε 1.000.000 δολάρια βραβείο για την πρώτη σωστή λύση.(Πηγή¨Wikipedia).

Ζιάννη Φωτεινή ΠΕ03, Msc

Αριθμός αστέρι

Αριθμός αστέρι

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης